Menu overslaan

Triodos Bank en NSGK gaan samen leningen verstrekken

31 augustus 2011 - Triodos Bank en NSGK voor het gehandicapte kind lanceren samen een nieuwe manier om organisaties te helpen die zich inzetten voor kinderen met een handicap. Voortaan kunnen deze organisaties een lening afsluiten bij Triodos Bank om hun project voor kinderen met een handicap te realiseren. NSGK stelt zicht garant voor een deel van de lening. Op 31 augustus opent de eerste zorgorganisatie haar deuren dankzij dit Triodos NSGK Borgstellingsfonds.

Belangenverenigingen, logeerhuizen, theaterwerkplaatsen, kinderdagcentra - in Nederland zijn veel organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij hebben vaak goede ideeën om het leven van deze kinderen en jongeren te verbeteren, maar onvoldoende geld om ze uit te voeren. Een lening kan voor hen uitkomst bieden, zeker nu de overheid drastisch bezuinigt op de zorg, maar zo’n lening is vaak moeilijk te krijgen. Daar gaan Triodos Bank en NSGK nu samen iets aan doen.

Autismecentrum Raeger is de eerste organisatie die mede mogelijk wordt gemaakt door het borgstellingsfonds. Raeger opent 31 augustus zijn deuren in de Amsterdamse wijk IJburg, waar het begeleiding gaat bieden aan kinderen die door hun autisme niet naar school kunnen. Door een nijpend tekort aan begeleiding zitten veel van deze kinderen nu nog noodgedwongen thuis.

Triodos Bank is een duurzame bank die investeert in maatschappelijke en culturele organisaties. NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Elke organisatie kan een lening aanvragen bij het Triodos NSGK Borgstellingsfonds, als het maar past binnen de doelstelling van NSGK én de criteria vanTriodos Bank. Organisaties die een lening willen aanvragen kunnen dat doen via de website: www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij