Menu overslaan

Uitnodiging ouderavond 18 april: Uw kind begeleiden naar economische zelfstandigheid.

28 februari 2011 -

Onlangs publiceerde NSGK op deze website het rapport 'De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking'.  Naar aanleiding van dit onderzoek is NSGK erg benieuwd of de resultaten ook aansluiten bij de ervaring van ouders en we gaan daarom op 18 april graag met u in gesprek.

Economische zelfstandigheid voor uw kind

Als ouder van een kind met een beperking is de toekomst van uw kind voor u natuurlijk van groot belang. U vraagt zich ongetwijfeld wel eens af hoe het leven van uw kind er later uit zal zien en in welke mate hij of zij economische zelfstandigheid – door inkomen, werk of een uitkering - zal bereiken. Zelfstandigheid op economisch gebied stelt uw kind immers in staat zijn of haar eigen keuzes te maken en zichzelf te ontplooien op een manier die bij hem of haar past.

NSGK voor het gehandicapte kind hecht er veel waarde aan dat kinderen en jongeren met een beperking een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De weg naar economische zelfstandigheid verloopt bij kinderen en jongeren met een beperking vaak anders dan bij hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Daarom heeft NSGK een inventarisatie gemaakt van alles wat er geschreven is over hoe ouders hun kinderen met een beperking het beste kunnen ondersteunen. Lees hier het rapport.

Een inventarisatie op papier is voor ons echter niet genoeg. We willen graag van u horen of ons onderzoek aansluit bij uw ervaringen. Zodat we van u kunnen leren hoe NSGK in de toekomst projecten kan ondersteunen die goed aansluiten bij uw wensen.


Bijeenkomst 18 april

Op maandagavond 18 april organiseren we een bijeenkomst waarin we u deelgenoot maken van de resultaten van ons onderzoek. We vragen u om uw ervaringen met ons te delen en we bieden u de gelegenheid om met andere ouders van gedachten te wisselen over dit thema. en daarna gaat NSGK voor het gehandicapte kind aan de slag om resultaten van de bijeenkomst om te zetten in acties waar u wat aan heeft. 

Datum
: maandag 18 april 2011
Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag.

Aanmelden
U kunt zich t/m vrijdag 25 maart aanmelden bij NSGK door te mailen naar rlaing@nsgk.nl (mevr. Roxan Laing). Vermeld in uw mail s.v.p. 'Ouderavond 18 april' plus uw naam en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Dan kunnen wij zorgen voor voldoende koffie en thee.

Wij hopen van harte dat u in de gelegenheid bent om te komen. We adviseren u om snel te reageren, want het aantal deelnemers is maximaal 30 ouders.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt mailen of bellen naar: Nicole Franssen van NSGK. Telefoon: (020) 679 12 00, e-mail nfranssen@nsgk.nl
CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij