Menu overslaan

Uitslag evaluatie collecte en stemwedstrijd

1 april 2011 - NSGK hield in 2011 een evaluatieonderzoek onder de collecteorganisatoren. Wat vond men van de organisatie van de collecteweek in 2010? En hoe verliep de werving van nieuwe collectanten?

De evaluatie werd grotendeels via een digitale enquête gedaan. 
Het merendeel van de organisatoren was positief over de organisatie van de collecte 2010. 92 procent van de collecteorganisatoren vond de samenwerking met de regiocoördinator goed tot uitstekend. 67 procent vond de communicatie over de collecte goed tot uitstekend. Het werven van collectanten werd door het gros van de organisatoren als moeilijk ervaren. De reacties aan de deur waren overwegend positief. 63% gaf aan de collectenieuwsbrief liever digitaal dan per post te ontvangen. 

Naast het invullen van de evaluatie konden organisatoren, in het kader van ons jubileumjaar, stemmen op drie projecten. De drie projecten zouden een extra bijdrage van NSGK ontvangen, die in verhouding zou staan tot het aantal ontvangen stemmen. Camping De Ruimte in Dronten kreeg de meeste stemmen en daarmee de grootste extra bijdrage. 

Lees meer over de NSGK-collecte  

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij