Menu overslaan

Van hinderpaal naar mijlpaal!

18 maart 2013 - Voor kinderen met een handicap is naar school gaan niet altijd vanzelfsprekend. Soms kunnen zij niet naar de school van hun keuze doordat die terugschrikt voor hun beperking. Soms kan het zo fout gaan dat een kind zelfs thuis komt te zitten.

Daarom ondersteunt NSGK het project 'Van Hinderpaal naar Mijlpaal', van Stichting Perspectief, om barrières in de schoolcarrière van kinderen met een handicap op te heffen. In dat project proberen het gezin, de school en andere betrokkenen samen om de hindernissen aan te pakken. Dit levert een plan op voor de toekomst: het Mijlpalenplan. Hiermee gaat ieder aan het werk. Stichting Perspectief biedt gedurende twee jaar ondersteuning en hulp op maat.

Maaike van Rennes uit Amersfoort, moeder van Lieve: ‘Het belangrijkste dat wij Lieve willen meegeven, is dat ze waardevol is voor maar ook vooral ín deze maatschappij! Naar school gaan biedt haar de mogelijkheid om te zijn zoals ieder ander!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij