Menu overslaan

Woongroep ontvangt 11.000 euro van NSGK

24 februari 2011 - Deze week overhandigde NSGK een bijdrage aan Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo. Twee toekomstige bewoners van de woongroep ontvingen uit handen van NSGK directeur Ingrid Tuinenburg een cheque van 11.000 euro.

De Stichting "Zelfstandig Wonen Heiloo" is een particulier initiatief van een aantal ouders van jongeren met een licht verstandelijke beperking die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen en willen wonen. Net zoals leeftijdgenoten willen ze als jong-volwassene een goed en gezellig (t)huis, maar ook de keuzevrijheid om te bepalen hoe en met wie ze willen leven. De ouders besloten daarop een passende huisvesting te zoeken en de daarbij noodzakelijke begeleiding. Individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke participatie en integratie staan binnen de stichting centraal.

Met de bijdrage zullen verschillende activiteiten worden gefinancierd die de groepscohesie bevorderen en de zelfstandigheid van de jongeren zullen vergroten. Zo wordt er binnenkort gestart met een serie kookworkshops onder begeleiding van professionals.

De verwachting is dat het wooninitiatief medio 2013 in “Nieuw Varne” gerealiseerd is. Momenteel bestaat de bewonersgroep uit een 9-tal jongvolwassenen en zijn er verschillende geïnteresseerden. Voor meer info zie www.zelfwonenheiloo.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij