Menu overslaan

Zeeuwse haringparty levert 4000 euro op voor NSGK

24 juni 2010 -
 
Op 18 juni organiseerde Lions Club Tholen voor de achtste keer een haringparty.
De haringparty is een van de evenementen die de Zeeuwse club jaarlijks organiseert om goede doelen te ondersteunen. Dit jaar kwam de opbrengst van het feest ten goede aan NSGK.
 
De haringparty leverde het mooie bedrag op van 4000 euro. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen NSGK en SIN, het platform Serviceclubs in Nederland, verdubbelde NSGK het bedrag naar 8000 euro. NSGK en Lionsclub Tholen gaan nu samen een project in de regio zoeken waar het geld aan besteed kan worden. Merel Nieuwenhuis, medewerker van NSGK, nam de cheque dankbaar in ontvangst van Theo van Gurp,  voorzitter van de club.  
 
Samenwerking NSGK en SIN
Serviceclubs zetten zich in voor een betere wereld. Wanneer zij een project opzetten voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland, kunnen zij voortaan een beroep doen op NSGK. Wanneer het project voldoet aan de criteria van NSGK, helpt NSGK met geld en goede raad om het project te realiseren. NSGK kan op deze manier tot maximaal de helft bijdragen in de projectkosten. Andersom kunnen serviceclubs die geld hebben ingezameld voor kinderen met een handicap, ook een project van NSGK adopteren.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij