Menu overslaan

NSGK streeft ernaar de op deze website geplaatste informatie zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan NSGK niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct of volledig is.

NSGK accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt NSGK het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld: info@nsgk.nl

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie kan NSGK niet garanderen.

Informatie en berichten die NSGK ontvangt naar aanleiding van deze website worden door NSGK beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en NSGK behoud zich het recht voor deze informatie vrij te gebruiken, zonder dat daar verder nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijk aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacyverklaring.

Datum laatste wijziging: December 2012

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.