Menu overslaan

Verantwoorden

Is jouw project afgerond? Dan dien je het eindverantwoordingformulier naar ons op te sturen. Klik hier om het formulier te downloaden. Het formulier dient uiterlijk 3 maanden na afronding van het project bij ons binnen te zijn.

In de verantwoording moet onder andere aan bod komen:

  1. De concrete resultaten die behaald zijn met het project of de impact van het project.
  2. Het aantal deelnemers of publiek.
  3. Een financiële verantwoording waarbij de begrote kosten worden afgezet tegen de werkelijk gemaakte kosten.

NSGK kan bij grote of langdurige projecten ook vragen om een tussenverantwoording. Ook hier kan bovenstaand formulier voor gebruikt worden. Na ontvangst en goedkeuring van de verantwoording sluit NSGK de aanvraag af en ontvang je hiervan bericht. Afhankelijk van de gestelde voorwaarden ontvang je dan ook het restant van de lening. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij