Menu overslaan

Behandelprocedure

Heb je het aanvraagformulier ingediend? Hier lees je hoe de behandeling van jouw aanvraag in zijn werk gaat.

Indien je de aanvraag hebt verstuurd krijg je per mail hiervan een ontvangstbevestiging. Je krijgt binnen een week te horen of we jouw project in behandeling zullen nemen, of dat we de aanvraag op voorhand afwijzen omdat deze niet voldoende aansluit bij NSGK.

Behandeltermijn

De behandeltermijn bedraagt 3 maanden. In deze tijd kan de projectadviseur contact met jou opnemen als er aanvullende vragen zijn. Om de behandeling vlot te laten verlopen is het belangrijk dat je goed contact onderhoudt met de projectadviseur, vlot antwoordt op de gestelde vragen en NSGK tijdig op de hoogte stelt van eventuele tussentijdse aanpassingen in het plan of de begroting.

Je ontvangt binnen 3 maanden bericht of NSGK heeft besloten bij te dragen aan jouw project. Indien NSGK positief besluit ontvang je na de brief ook onze toekenningsvoorwaarden en de specifieke voorwaarden die wij stellen aan onze gift. Afhankelijk van de gestelde voorwaarden ontvang je een voorschot op jouw gift. Jouw toekenning is een jaar geldig.

In de tijd tussen toekenning en start en afronding van het project is het van belang dat je NSGK op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom jouw project, toestemming vraagt voor grote inhoudelijke of financiële wijzigingen, NSGK uitnodigt voor evenementen of openingen gerelateerd aan het project en rondom het project aandacht schenkt aan de gift van NSGK.

Publiciteit

Wanneer je een bijdrage van NSGK ontvangt, ben je verplicht hieraan publiciteit te geven. Dit betekent dat je zoveel mogelijk mensen laat weten dat het project (mede) tot stand is gekomen door steun van NSGK. Dat is niet alleen voor ons, maar ook voor jou van groot belang, want NSGK kan jouw project alleen ondersteunen dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers.

Eisen en tips

Klik hier voor onze publiciteitseisen en het downloaden van een reeks materialen die je in jouw communicatie kunt gebruiken.

Heroverweging na afwijzing

Heb je een afwijzing ontvangen maar ben je het niet eens met de afwijsreden(en), dan kan je een heroverweging aanvragen. Stuur daarvoor jouw argumenten onder vermelding van desbetreffend projectnummer naar info@nsgk.nl.

Project afgerond?

Is jouw project afgerond, ga dan naar stap 3 voor de verantwoording.

 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.