Menu overslaan

Behandelprocedure

Heeft u het aanvraagformulier ingediend? Hier leest u hoe de behandeling van uw aanvraag in zijn werk gaat.

Indien u de aanvraag heeft verstuurd krijgt u per mail hiervan een ontvangstbevestiging. U krijgt binnen een week te horen of we uw project in behandeling zullen nemen, of dat we de aanvraag op voorhand afwijzen omdat deze niet voldoende aansluit bij NSGK.

Behandeltermijn

De behandeltermijn bedraagt 3 maanden. In deze tijd kan de projectadviseur contact met u opnemen als er aanvullende vragen zijn. Om de behandeling vlot te laten verlopen is het belangrijk dat u goed contact onderhoudt met de projectadviseur, vlot antwoordt op de gestelde vragen en NSGK tijdig op de hoogte stelt van eventuele tussentijdse aanpassingen in het plan of de begroting.

U ontvangt binnen 3 maanden bericht of NSGK heeft besloten bij te dragen aan uw project. Indien NSGK positief besluit ontvangt u na de brief ook onze toekenningsvoorwaarden en de specifieke voorwaarden die wij stellen aan onze gift. Afhankelijk van de gestelde voorwaarden ontvangt u een voorschot op uw gift. Uw toekenning is een jaar geldig.

In de tijd tussen toekenning en start en afronding van het project is het van belang dat u NSGK op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom uw project, toestemming vraagt voor grote inhoudelijke of financiële wijzigingen, NSGK uitnodigt voor evenementen of openingen gerelateerd aan het project en rondom het project aandacht schenkt aan de gift van NSGK.

Publiciteit

Wanneer u een bijdrage van NSGK ontvangt, bent u verplicht hieraan publiciteit te geven. Dit betekent dat u zoveel mogelijk mensen laat weten dat het project (mede) tot stand is gekomen door steun van NSGK. Dat is niet alleen voor ons, maar ook voor u van groot belang, want NSGK kan uw project alleen ondersteunen dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers.

Eisen en tips

Klik hier voor onze publiciteitseisen en het downloaden van een reeks materialen die u in uw communicatie kunt gebruiken.

Heroverweging na afwijzing

Heeft u een afwijzing ontvangen maar bent u het niet eens met de afwijsreden(en), dan kunt u een heroverweging aanvragen. Stuur daarvoor uw argumenten onder vermelding van desbetreffend projectnummer naar info@nsgk.nl.

Project afgerond?

Is uw project afgerond, ga dan naar stap 3 voor de verantwoording.

 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.