Menu overslaan

Aanvraagprocedure Serviceclubs

Vertegenwoordigt u een Serviceclub en wilt u een aanvraag indienen? Hiernaast leest u meer over onze criteria en voorwaarden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Berbera van Teijlingen via 020-6791200 of bvanteijlingen@nsgk.nl

Lees meer over onze criteria en voorwaarden en vul het online aanvraagformulier in

DOE EEN AANVRAAG

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij