Menu overslaan

Met een Fonds op Naam maakt u blijvend verschil

Wilt u met uw vermogen een blijvend verschil maken voor kinderen met een handicap? Denkt u dan eens aan het oprichten van een Fonds op Naam: uw eigen fonds waarmee u kunt schenken aan zelf gekozen projecten binnen NSGK. Het geeft voldoening om, tijdens en na uw leven, iets te betekenen voor kwetsbare kinderen.

We geven uw idealen vorm

Met een Fonds op Naam gaat u een samenwerking aan met NSGK om uw idealen vorm te geven. Om een Fonds op Naam op te richten, draagt u vermogen over aan NSGK. U kiest zelf aan welke projecten of doelen het geld uit uw fonds ten goede komt. Bijvoorbeeld voor onderwijs, wonen, sport of cultuur voor kinderen met een handicap. NSGK neemt u verder al het werk uit handen. Met ons netwerk, onze ervaring en onze deskundigheid zorgen wij ervoor dat het geld volgens uw wens besteed wordt.

U kunt er ook voor kiezen om na uw afscheid, via uw testament, een Fonds op Naam op te richten. Ook dan komen we graag nu al met u in contact. Zodat we samen kunnen bespreken hoe we later uw wensen voor kinderen met een handicap zo goed mogelijk kunnen vervullen.

Fiscaal aantrekkelijk

Met een Fonds op Naam geeft u structurele hulp aan kinderen met een handicap. Een prettige bijkomstigheid is dat het ook fiscaal gunstig kan uitpakken. Wanneer u bij leven schenkt met een periodieke schenking, kan de schenking worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. En ook bij overlijden kan, via het testament, belastingvrij een Fonds op Naam worden gestart.

NSGK heeft namelijk de ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Alleen stichtingen met deze status zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De fiscus betaalt dan als het ware mee aan uw schenking, tot wel 52 procent voor wie onder het hoogste belastingtarief valt.

Stevig fundament

NSGK beheert meerdere Fondsen op Naam. Samen met u als oprichter van het fonds leggen we de doelstelling, tenaamstelling, voorkeursbegunstigden en termijn vast in de ‘brief van afspraken’. Daarin staat ook aangegeven of en zo ja, welke, adviseurs geraadpleegd moeten worden voor er over de giften uit het fonds wordt beslist. Zo leggen we een stevig fundament, waarop uw vermogen blijvend kan bijdragen aan het leven van kinderen met een handicap in Nederland.

Wilt u meer weten over schenken aan NSGK? Neem contact op met mij via hwlaan@nsgk.nl of 020-679 12 00.

Henk-Willem Laan, directeur NSGK

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij