Menu overslaan

Steun elkaar!

Help mee

nog nodig € 250,00

Doneer nu
€ 0,00 € 0,00 € 250,00

Met dit geldbedrag kunnen er activiteiten opgestart worden voor het kind en hun ouders of begeleiders.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij