Terug naar home

Online collectebus van Richard ter Beest

50% van de donaties gaat naar Samen Leren in de Betuwe. Een prachtig voorbeeld van passend onderwijs! De vorige keer is er van de opbrengst een bolderkar voor de kinderen aangeschaft!Samen Leren in de Betuwe is een samenwerking van Lichtenbeek, De Esdoorn en zorgverlener Driestroom, waarbij kinderen die moeilijk leren onderwijs en ondersteuning kri..
50% van de donaties gaat naar Samen Leren in de Betuwe. Een prachtig voorbeeld van passend onderwijs! De vorige keer is er van de opbrengst een bolderkar voor de kinderen aangeschaft!Samen Leren in de Betuwe is een samenwerking van Lichtenbeek, De Esdoorn en zorgverlener Driestroom, waarbij kinderen die moeilijk leren onderwijs en ondersteuning krijgen op een reguliere school.​In 2010 startte een klein groepje leerlingen op de locatie van basisschool De Esdoorn in Elst. Zij zaten voorheen op een school voor speciaal onderwijs. Nu (8 jaar later) is de groep uitgegroeid tot een onderbouw- middenbouw- en bovenbouw groep. De kinderen krijgen les van leraren en klassenassistenten van Lichtenbeek en doen daarnaast zoveel mogelijk op onderdelen mee met leeftijdsgenootjes in de reguliere klas. Ook krijgen zij enkele uren per week ondersteuning vanuit de Driestroom, zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.
Lees verder

Deze online collectebus is niet meer actief.
U kunt doneren in de actuele online bussen.

Geef kinderen met een handicap de kans om mee te doen

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Velen gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen of zelfs helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.
Jij kunt dit belangrijke werk mede mogelijk maken met een gift in de online collectebus of door je eigen online collecte te starten!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.