Terug naar home

Online collectebus van Wim Wolters

De Geode is een woonvoorziening voor 22 bewoners met een verstandelijke beperking aan de Rigolettostraat in Apeldoorn. Voor de begeleiding van de bewoners van de Geode is veel geld nodig. De financiering daarvoor verloopt voornamelijk via de overheid. Helaas zijn de reguliere geldstromen niet toereikend om alle noodzakelijke voorzieningen te betale..
De Geode is een woonvoorziening voor 22 bewoners met een verstandelijke beperking aan de Rigolettostraat in Apeldoorn. Voor de begeleiding van de bewoners van de Geode is veel geld nodig. De financiering daarvoor verloopt voornamelijk via de overheid. Helaas zijn de reguliere geldstromen niet toereikend om alle noodzakelijke voorzieningen te betalen. Om toch in deze behoeften te kunnen voorzien is de Stichting Vrienden van de Geode opgericht. Deze stichting heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de Geode. Zij streeft daarbij naar het realiseren van een voor de bewoners optimale woon- en leefsituatie door de financiering van o.a. duofietsen, belevingstuin rond het wooncomplex, belevenistafel, uitjes met de bewoners, etc. Met jouw bijdrage aan Het Gehandicapte Kind blijft de Stichting Vrienden van de Geode in staat om de bewoners van de Geode structureel dat beetje extra te bieden dat hun meer woon- en leefplezier geeft!
Lees verder

Deze online collectebus is niet meer actief.

Geen kind zonder vriendjes

Eenzaamheid is de grootste handicap voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking. Gehandicapte kinderen missen contact met vriendjes in de buurt. Daarom doen wij er alles aan ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap samen met leeftijdgenootjes kunnen leren, sporten en spelen.
Help je mee? Doe een gift in onze online collectebus of start je eigen online collecte!