Menu overslaan

Met een fonds op naam maakt u blijvend verschil

Wilt u met uw vermogen een blijvend verschil maken voor kinderen met een handicap? Denkt u dan eens aan het oprichten van een Fonds op Naam: uw eigen fonds waarmee u kunt schenken aan zelf gekozen projecten binnen NSGK. Het geeft voldoening om, tijdens en na uw leven, iets te betekenen voor kwetsbare kinderen.

Elk project past bij de wensen van de schenker

Om een Fonds op Naam op te richten, draagt u vermogen over aan NSGK. En u kiest aan welke projecten of doelen het geld uit uw fonds ten goede komt. Bijvoorbeeld voor onderwijs, wonen, sport, cultuur. NSGK neemt u verder al het werk uit handen. Wij nemen de organisatorische en administratieve taken voor onze rekening. En we zorgen ervoor dat het geld volgens uw wens besteed wordt.

Geld dat structureel goed doet

De minimuminleg om een Fonds op Naam op te richten is 100.000 euro – het bedrag moet immers structureel goed doen. Een prettige bijkomstigheid is dat het ook fiscaal gunstig kan uitpakken. Wanneer je bij leven schenkt met een vijfjarige schenkingsovereenkomst, kan de schenking worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. En ook bij overlijden kan, via het testament, belastingvrij een Fonds op Naam worden gestart.

Iedereen die aan NSGK schenkt, kan van dit fiscale voordeel gebruikmaken, omdat NSGK de ANBI-status heeft. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Alleen stichtingen met deze status zijn vrijgesteld van successierechten. De fiscus betaalt dan als het ware mee aan uw schenking, tot wel 52 procent voor wie onder het hoogste belastingtarief valt.

Stevig fundament

NSGK beheert meerdere Fondsen op Naam. Samen met u als oprichter van het fonds leggen we de doelstelling, tenaamstelling, voorkeursbegunstigden en termijn vast in de ‘brief van afspraken’. Daarin staat ook aangegeven of en zo ja, welke, adviseurs geraadpleegd moeten worden voor er over de giften uit het fonds wordt beslist. Zo leggen we een stevig fundament, waarop uw vermogen blijvend kan bijdragen aan het leven van kinderen met een handicap in Nederland.

Wilt u meer weten over schenken aan NSGK? Neem dan contact op met Liaan Jansen, tel. 020-6791200, ljansen@nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.