Terug naar home

Online collectebus van Bram Tilmanns

Een paar maanden geleden ging 's avonds de bel en stond er (weer) zo'n irritante collectant voor de deur. Ik had mijn smoezen al klaar: geen interesse, geen kleingeld, we steunen al allerhande fondsen, ik wil geen automatische afschrijving etc. Maar deze keer vroeg men niet om een donatie in geld, maar in tijd! Het meisje aan de deur was collectant..
Een paar maanden geleden ging 's avonds de bel en stond er (weer) zo'n irritante collectant voor de deur. Ik had mijn smoezen al klaar: geen interesse, geen kleingeld, we steunen al allerhande fondsen, ik wil geen automatische afschrijving etc. Maar deze keer vroeg men niet om een donatie in geld, maar in tijd! Het meisje aan de deur was collectanten aan het werven voor de NSGK...de wat? Ja, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Mmm, ik twijfelde. Doe ik echt wel eens iets goed voor een ander of zelfs voor een vreemde die het echt slechter heeft dan wij? Ik ben een vader van twee gezonde jongens en bedacht me dat ik het goede voorbeeld moest geven en dat dit doel daar heel goed bij zou passen. Zo gedacht, zo gedaan en hier ben ik nu. Ik ben al twee avonden langs de deuren gelopen en nu start ik ook nog deze online collecte. Floris en Benjamin, de zoons, lopen mee en zijn laaiend enthousiast. 'We doen iets goeds voor anderen pappa!' Ze maken me trots, doen jullie dat ook? Geef een beetje, geef wat meer of geef helemaal niks. In dat laatste geval heb je in ieder geval net als ik even stilgestaan bij je eigen situatie in relatie tot die van anderen. Hoe dan ook, dank daarvoor!
Lees verder

Voeg een bedrag toe en doneer *

€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00

* Je kunt meerdere bedragen aanklikken.
** Minimale donatiebedrag € 1,-

€ 0

Bedrag wissen

Open eigen collectebus

Totaal in collectebus van Bram Tilmanns

€ 118,00

€ 0,00 € 118,00 € 100,00

Geef kinderen met een handicap de kans om mee te doen

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Velen gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen of zelfs helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.
Jij kunt dit belangrijke werk mede mogelijk maken met een gift in de online collectebus of door je eigen online collecte te starten!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.