Terug naar home

Online collectebus van Stichting Alkind

Stichting Alkind heeft een bijzonder en noodzakelijk fonds opgericht: het Sociaal Fonds Alkind. Dit fonds is bedoeld voor kinderen uit gezinnen die te maken hebben met armoede. Voor alle kinderen is het van belang om mee te kunnen doen aan het dagelijks leven, dus ook voor kinderen die leven in armoede. Toch slaan zij schoolreisjes en excursies ove..
Stichting Alkind heeft een bijzonder en noodzakelijk fonds opgericht: het Sociaal Fonds Alkind. Dit fonds is bedoeld voor kinderen uit gezinnen die te maken hebben met armoede. Voor alle kinderen is het van belang om mee te kunnen doen aan het dagelijks leven, dus ook voor kinderen die leven in armoede. Toch slaan zij schoolreisjes en excursies over of stoppen ze met een opleiding omdat de ouder(s)/verzorger(s) de bijdrage niet (meer) kunnen betalen.Bij Alkind vinden wij dat alle kinderen gewoon mee moeten kunnen doen. Het mag niet afhankelijk zijn van het inkomen van hun ouder(s)/verzorger(s) of van de eventuele problemen die ouder(s)/verzorger(s) zelf ondervinden.Het bijdragen aan een gelijke basis voor alle kinderen is het uitgangspunt.In 2016 hebben wij (afgerond) €5.000 bijgedragen aan dit doel. Wij verwachten minimaal dezelfde onkosten voor 2017. Helpt u mee? Geeft u deze kinderen een nieuw jaar zonder financiële overwegingen? Uw gift is meer dan welkom. Lees meer over de stichting op www.alkind.nl
Lees verder

Deze online collectebus is niet meer actief.
U kunt doneren in de actuele online bussen.

Geef kinderen met een handicap de kans om mee te doen

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Velen gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen of zelfs helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.
Jij kunt dit belangrijke werk mede mogelijk maken met een gift in de online collectebus of door je eigen online collecte te starten!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.