Terug naar home

Online collectebus van Mia van Os

Er zijn heel veel straten in Buren waar niet gecollecteerd wordt omdat er heel weinig collectanten zijn die een paar uurtjes vrij hebben. Wilt U toch uw steentje bijdragen is het mogelijk in deze digitale collectebus. Wij hopen deze Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zo een steuntje in de rug te geven. Het is hard nodig. Dus gewoon DO..
Er zijn heel veel straten in Buren waar niet gecollecteerd wordt omdat er heel weinig collectanten zijn die een paar uurtjes vrij hebben. Wilt U toch uw steentje bijdragen is het mogelijk in deze digitale collectebus. Wij hopen deze Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zo een steuntje in de rug te geven. Het is hard nodig. Dus gewoon DOEN!!!
Lees verder

Voeg een bedrag toe en doneer *

€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00

* Je kunt meerdere bedragen aanklikken.
** Minimale donatiebedrag € 1,-

€ 0

Bedrag wissen

Open eigen collectebus

Totaal in collectebus van Mia van Os

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 250,00

Over NSGK

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Velen gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen of zelfs helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten. Steun ons werk met een gift in de digi-bus of start je eigen online collecte!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.