Terug naar home

Online collectebus van Stiching Woongroep Huizer-maatjes

NSGK steunt Woongroep Huizer-maatjes. Om iets terug te doen, zullen een aantal ouders deze week collecteren voor NSGK. Maar ook via deze online collectebus willen wij ons steentje bijdragen.Met uw bijdrage steunt u twee goede doelen in één; 50% van uw gift gaat naar NSGK en 50% is voor Woongroep Huizer-maatjes. De opbrengst van de collecte zulle..
NSGK steunt Woongroep Huizer-maatjes. Om iets terug te doen, zullen een aantal ouders deze week collecteren voor NSGK. Maar ook via deze online collectebus willen wij ons steentje bijdragen.Met uw bijdrage steunt u twee goede doelen in één; 50% van uw gift gaat naar NSGK en 50% is voor Woongroep Huizer-maatjes. De opbrengst van de collecte zullen wij gebruiken voor de inrichting van de gezamenlijke woonkamers.Wilt u meer weten over Woongroep Huizer-maatjes, kijk dan op onze website www.huizer-maatjes.nl.Namens de toekomstige bewoners willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
Lees verder

Deze online collectebus is niet meer actief.
U kunt doneren in de actuele online bussen.

Geef kinderen met een handicap de kans om mee te doen

In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Velen gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen of zelfs helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.
Jij kunt dit belangrijke werk mede mogelijk maken met een gift in de online collectebus of door je eigen online collecte te starten!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.