Menu overslaan

Wat is uw toegift voor kinderen met een handicap? 

Als u ook na uw afscheid iets wilt betekenen voor kinderen met een handicap, is het goed om daar nu alvast over na te denken. Welke 'toegift' wilt u doen? Hoe kunnen wij uw idealen laten voortleven als u er niet meer bent? Het is goed om dat bespreekbaar te maken. Dus overweegt u om later iets na te laten voor kinderen met een handicap? Dan komen we graag nu al met u in contact.

 

De toegift van mevrouw Neijboer

Mevrouw Neijboer uit Utrecht was haar hele werkzame leven actief in het onderwijs als kleuterjuf in Cothen. Haar kleuters waren haar erg dierbaar en in haar klas had ze regelmatig kinderen met een handicap. Daarom besloot zij een deel van haar nalatenschap te schenken aan kinderen en jongeren met een handicap. Samen met NSGK richtte zij het Neijboer fonds op. Het fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap in de provincie Utrecht, in het bijzonder op het gebied van ontwikkeling en vrijetijdsbesteding.

Hoe werkt nalaten aan NSGK?

Om na te laten hoeft u geen groot vermogen te hebben: ook met een kleine erfenis kun u een verschil maken voor kinderen met een handicap. 

Er zijn twee manieren om iets na te laten aan NSGK: een erfstelling en een legaat. Als u NSGK als (mede)erfgenaam opneemt in uw testament - dit heet erfstelling - ontvangt NSGK een percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dat is. Met een legaat laat u een bepaald eigendom na aan NSGK, bijvoorbeeld een vast geldbedrag, een effectenportefeuille, een huis of een verzameling. 

Als u wilt dat NSGK uw nalatenschap ook afhandelt, kunt u ons benoemen als executeur. Uitgebreide informatie over nalaten leest u op toegift.nl.

Heeft u NSGK al opgenomen in uw testament? Daar zijn we bijzonder blij mee! Zou u ons hiervan op de hoogte willen brengen?

Belastingvrij

NSGK is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat we geen schenkbelasting of erfbelasting hoeven te betalen over uw gift of erfenis. Uw nalatenschap kan dus volledig ten goede komen aan ons werk voor kinderen met een handicap. (Ter vergelijking: over een legaat aan kleinkinderen moet tot 36% erfbelasting worden afgedragen, aan neven en nichten zelfs tot 40%.) 

NSGK doet mee met toegift.nl

Veel meer Nederlanders staan open voor het idee om na te laten aan een goed doel. Dankzij een toegift kunt u uw idealen laten voortleven, als u er zelf niet meer bent. Om dit onder de aandacht te brengen, doen we mee met de campagne van toegift.nl. Op toegift.nl vindt u meer informatie over de mogelijkheden die er zijn om aan een goed doel na te laten. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.