Menu overslaan

Doneert u regelmatig aan NSGK? Dan kunt u mogelijk een deel van uw gift terugkrijgen van de belasting. Dat kan eenvoudig door uw gift vast te leggen als periodieke schenking. U kunt ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap ook steunen door NSGK op te nemen in uw testament of door een fonds op naam op te richten. Hieronder leest u meer over deze mogelijkheden.

Periodieke Schenking

Bij een periodieke schenking (ook wel 'lijfrenteschenking' genoemd) geeft u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Dit wordt via een volmacht vastgelegd. Voor u is dit fiscaal zeer aantrekkelijk, want het bedrag is volledig - zonder minimum of maximum - aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u dus tot de helft van het bedrag terugkrijgen van de fiscus. 

Om het voordeel voor u en NSGK inzichtelijk te maken een rekenvoorbeeld:

42%-schijf Schenking zonder akteSchenking via  acte
Jaarlijkse schenking € 200,-  € 200,- 
Teruggave via belastingaftrek.  € 0,-  € 84,-
Uw nettoschenking  € 200,-  € 116,-

 

52%-schijfSchenking zonder akteSchenking via  akte
Jaarlijkse schenking € 200,- € 200,-
Teruggave via belastingaftrek. € 0,- € 104,-
Uw nettoschenking € 200,- € 96,-

 

Hoe kan ik periodiek schenken?

Download en print het volmachtformulier. U kunt het ingevulde formulier, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar: NSGK, Antwoordnummer 47255, 1070 VC Amsterdam. Zodra het formulier bij ons binnen is nemen wij contact met u op.

Wilt u NSGK machtigen om uw periodieke schenking automatisch af te schrijven?

Dan kunt u hier een machtiging downloaden. Met de ondertekening van dit formulier geeft u NSGK toestemming om  om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan NSGK. Deze afschrijving kunt u desgewenst altijd laten terugboeken.

Nalaten aan NSGK

Er zijn twee manieren waarop u NSGK kunt opnemen in uw testament. De eerste manier is door het toekennen van een legaat. Dit is een bepaald bedrag of een bepaald goed dat u aan een persoon of instelling nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament. Bijvoorbeeld een bepaalde som geld of een waardevol schilderij. Eventueel kunt u hierbij de term 'vrij van recht' opnemen, wat inhoudt dat de successierechten uit de totale nalatenschap worden betaald en niet door de begunstigde. In dit geval komt het gehele bedrag ten goede aan het door u gekozen doel.

Een tweede manier van nalaten aan NSGK is door middel van een erfstelling. Hiermee benoemt u NSGK tot (mede-)erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

Oprichten van een naamfonds

Een naamfonds is een fonds waarvan u zelf de doelstelling bepaalt, en waarvoor u zelf een naam kiest. Als oprichter van het naamfonds bepaalt u waaraan de steun van het fonds ten goede komt. Dat kunnen allerlei doelstellingen zijn, zoals ondersteuning van muziekprojecten, aanschaf van aangepast sportmateriaal, of een bijdrage voor aangepaste vakanties. De keus is aan u, zolang de besteding maar past binnen de doelstelling van de NSGK. NSGK doet verder al het werk, zoals het beheer van het geld, de beoordeling van projectaanvragen en de administratieve afhandeling ervan. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. U kunt natuurlijk ook samen met anderen een fonds oprichten, een familiefonds bijvoorbeeld. Zo kunt u met een relatief kleine investering uw naam verbinden aan een groot doel.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij