Menu overslaan
U kunt een gift aanvragen bij NSGK als uw project past binnen ons beleid. Om snel te weten te komen of uw project bij ons past adviseren wij onze quick-scan te doorlopen. Daarnaast is het belangrijk dat uw project aan de volgende voorwaarden van NSGK voldoet:
 • Het project draagt direct bij aan een (inclusieve) samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal.
 • Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid* van onze doelgroep en/of een positieve beeldvorming** voor onze doelgroep en/of empowerment*** bevorderen.
 • De doelgroep van NSGK (kinderen en jongeren met een beperking t/m 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken**** zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.
 • Er is aantoonbare behoefte aan het project.

Verder:

 • Draagt NSGK niet bij aan projecten die al gestart zijn of binnen 3 maanden starten
 • Ondersteunt NSGK alleen projecten van stichtingen of verenigingen met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden.
 • Draagt NSGK niet bij aan reguliere exploitatiekosten of fondsenwerving.
 • Ondersteunt NSGK alleen projecten waar vanuit de overheid onvoldoende (financiële) middelen voor beschikbaar zijn.
 • Moet de aanvrager ook de geëigende aanvrager zijn van het project. Wij nemen bijvoorbeeld geen aanvragen aan van een 'Stichting Vrienden van...'.
 • Komen projecten op het gebied van medische zorg en therapie niet in aanmerking voor een gift van NSGK. 

Specifieke criteria:

 • Voor onderzoek geldt dat NSGK alleen bijdraagt als het onderzoek voorziet in een oplossing van een praktisch probleem of obstakel dat onze doelgroep in de weg staat.
 • Indien de aanvraag wordt gedaan door een AWBZ-instelling verwacht NSGK een minimale eigen bijdrage uit financiële middelen van 1/3e deel van de begroting.
 • Bij aanvragen van wooninitiatieven geldt dat wij deze alleen in behandeling nemen als wonen en zorg gescheiden is.

Uw aanvraag indienen via Aanvraag.nl 

NSGK werkt samen met het VSBfonds, Skanfonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Revalidatiefonds en het Johanna Kinderfonds. Wilt u een gift aanvragen bij NSGK en deze fondsen kunt u dit doen via www.aanvraag.nl. U hoeft maar één keer de aanvraag te versturen. Let wel; de behandeltermijn is vier maanden.

Aanvraagformulier 

Denkt u dat uw project goed bij NSGK past? Klik dan hier om het aanvraagformulier in te vullen.

Aanvraag ingediend?

Lees dan verder bij stap 2 hoe de behandeling van uw aanvraag gaat. 

Tips

Wilt u uw projectplan nog verscherpen of bent u opzoek naar inspiratie? Lees dan hier onze 10 tips voor een goed projectplan en bekijk voorbeeldprojecten. 


 

*Het voor iedereen toegankelijk maken van plekken, producten en diensten.
**Positieve beeldvorming betekent voor NSGK dat mensen met een beperking worden getoond en gezien als autonome personen, met mogelijkheden en beperkingen, net als ieder ander. Als mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving.
*** Empoweren betekent mensen in staat stellen hun capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met het doel de controle over het eigen leven te vergroten en actief mee te doen in samenleving.
**** Dit moet blijken uit de statuten van de stichting waarin duidelijk is aangegeven dat de bewoners (en/of hun ouders/verzorgers) zeggenschap hebben; het hebben van een aparte zorgovereenkomst met een zorgverlener en een huurovereenkomst (zijnde niet van een zorgverlener). De eigen regie blijft hiermee gewaarborgd omdat men kan kiezen voor een andere zorgverlener indien de dienstverlening niet naar tevredenheid is, zonder dat de bewoner hoeft te verhuizen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.