Menu overslaan

Wat is het effect van ons werk?

NSGK ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen opgroeien. Voor elk project dat wordt afgerond, vult de uitvoerende organisatie een evaluatieformulier in. Al deze evaluaties samen geven ons een indicatie wat we in een bepaalde periode bereikt hebben met onze projecten.

In 2015 hebben we et onze projecten naar schatting circa 25.000 kinderen en jongeren met een beperking ondersteund. Het aantal kinderen en jongeren dat op langere termijn van deze projecten profiteert, ligt veel hoger. Dit komt doordat het effect van veel projecten nog voortduurt in de toekomst. De komende jaren beleven bijvoorbeeld nog veel kinderen met een beperking plezier in een speeltuin die met onze steun toegankelijk is gemaakt. Het totale bereik van onze projecten, dus inclusief kijkcijfers van tv-programma’s, bezoekers van voorstellingen enzovoorts, ligt tussen de 1,5 à 2 miljoen mensen met en zonder beperking. 

 

Impactmeting

Met onze evaluatiemethoden krijgen we een goed beeld van de resultaten van de projecten die we financieren. Maar wat is de maatschappelijke impact op langere termijn? Daar willen we graag meer inzicht in krijgen. Een voorbeeld: we ondersteunen een training om jongeren werknemersvaardigheden aan te leren. Dan willen we niet alleen weten hoeveel deelnemers deze training volgden, maar ook hoeveel van hen dankzij de training daadwerkelijk een baan vonden. Daarom zijn we in 2014 samen met VSBfonds en Sinzer (voorheen Social Evaluator) gestart met de opzet van een pilot die we in 2015 gaan uitvoeren. Sinzer heeft een digitale tool gebouwd waarmee we impact kunnen meten. Samen met NSGK en VSBfonds heeft Sinzer die tool vertaald naar templates voor projecten binnen drie thema’s: ‘arbeid en opleiding’, ‘doorbreken sociaal isolement’ en ‘toegankelijke accommodaties’.

Met deze tools kunnen wij en onze projectpartners resultaten registreren, effecten meten en projecten onderling vergelijken. Bovendien kunnen kinderen en jongeren die deelnemen aan een project zélf via een vragenlijst aangeven wat zij ervan vinden.

Ons doel is dat in 2015 minimaal 15 NSGK-projecten hun maatschappelijke impact meten met dit nieuwe instrument. Eind 2015 willen we inzicht in de manier van werken met de tool en de waardering van de gebruikers. We weten dan ook hoe de uitvoerders van projecten en wijzelf met de informatie uit de tool plannen optimaal kunnen bijstellen. 

 

Voorbeeldprojecten

We kunnen nu dus nog geen algemene uitspraken doen over de impact van ons werk. Maar we kunnen die wel demonstreren aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.