Menu overslaan

Lespakket ‘Handicap in de les’ zorgt voor positieve beeldvorming

Kinderen met een handicap willen het liefst gewoon kind zijn en meedoen met andere kinderen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige dingen kunnen ze niet, of alleen met hulp. En soms zien ze er een beetje anders uit. Maar er zijn ook veel dingen die ze net zo goed kunnen als anderen. Het probleem zit vaak in de onwetendheid bij hun niet gehandicapte leeftijdsgenootjes en daardoor staan kinderen met een handicap vaak aan de kant. NSGK ontwikkelde een leerzaam én leuk lespakket voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8: Handicap in de les. Zo leren zij spelenderwijs welke handicaps er zijn, hoe het is om een handicap te hebben en dat anders zijn geen verschil maakt. Het lespakket is in schooljaar 2013-2014 gelanceerd en moet bijdragen aan positieve beeldvorming over kinderen met een handicap. 

 

De lesmodule is 326 keer gedownload

Dit doel kan alleen worden gehaald als docenten met het lespakket aan de slag gaan. NSGK heeft zich ingespannen om het bij zoveel mogelijk scholen en docenten onder de aandacht te brengen. Om de oefeningen uit het lesprogramma extra leuk te maken, is er een aanvullende leskist met materialen. Hiermee kunnen leerlingen zelf ervaren als je iets niet goed kunt én welke oplossingen er zijn. De lesmodule en de leskist zijn gratis. Ook zijn er 83 gastdocenten die tijdens een les persoonlijk iets kunnen vertellen over hun beperking.  Eind 2014 was de lesmodule 326 keer gedownload. Ongeveer de helft daarvan was door de doelgroep: Nederlandse basisscholen en gehandicaptenplatforms. Daarnaast werd de lesmodule aangevraagd door scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs, en zijn er tientallen aanvragen geweest vanuit het buitenland. De leskist is 44 keer uitgeleend maar werd maar liefst 124 aangevraagd! Daarom liet NSGK er nog 10 bijmaken. 

 

Vooroordelen zijn weggenomen

Wat vonden de docenten van ‘Handicap in de les’ en vooral, wat hebben hun leerlingen geleerd? Leerkrachten noemen het zelf kunnen ervaren hoe het is om een beperking te hebben met de materialen van de leskist, het leukste van het lespakket: ‘Het zelf ontdekken hoe het is om bijvoorbeeld blind te zijn of niet te kunnen horen. Thuis en op school onderzoek doen, de beperkingen van een (school-)gebouw ervaren voor verschillende doelgroepen is leuk en leerzaam. Geweldig om actief de kinderen de wereld van mensen met een handicap te laten beleven, dit is iets wat ze echt onthouden. Onze leerlingen hebben meer begrip voor mensen met een beperking gekregen. Ze zijn zich meer bewust van wat het kan betekenen om met een handicap te leven. Ze zijn anders gaan denken over kinderen met een beperking, vooroordelen zijn weggenomen.’ Een leerling van de Franciscusschool in Ede die als eerste met het nieuwe lespakket aan de slag mocht leerde: ‘Kinderen met een handicap zijn eigenlijk ook gewoon normaal.’

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.