Menu overslaan

Hoe bereiken we ons doel?

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen leven. Hoe kun je daar met beperkte middelen zo effectief mogelijk aan bijdragen?

NSGK kiest voor strategisch financieren. Wij geven financiële steun aan projecten van andere organisaties die bijdragen aan onze missie. Dat kunnen projecten zijn die onze samenleving toegankelijker maken. Of projecten die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren met een handicap niet als zielig worden gezien maar als volwaardige deelnemers aan onze samenleving. En tot slot steunen we projecten die deze kinderen en jongeren helpen hun zelfvertrouwen te vergroten en hun eigen keuzes te maken in het leven. (Lees meer over ons bestedingsbeleid) In 2014 hebben we in totaal 201 projecten mogelijk gemaakt, waarmee een bedrag gemoeid ging van bijna 4,3 miljoen euro. (Lees meer over onze bestedingen in 2014) 

Kirstin Herold met NSGK collectebus 11.000 vrijwilligers hielpen met onze huis-aan-huiscollecte

Het geld daarvoor is grotendeels afkomstig uit donaties. De inkomsten uit donaties bedroegen in 2014 ruim € 3.700.000. Dat waren onder meer giften van donateurs, de opbrengst van onze huis-aan-huiscollecte en nalatenschappen. Naast deze inkomsten uit fondsenwerving ontvingen we een bijdrage van 272.000 euro van de VriendenLoterij en 1,4 miljoen euro uit de opbrengsten van onze fondsen en reserves. (Lees meer over onze inkomsten in 2014)

In 2014 werkten we bij NSGK met een team van 27 mensen, in totaal 17,8 fte. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk en onze onafhankelijke Raad van Toezicht controleert. Zo’n 11.000 vrijwilligers helpen ons bij de jaarlijkse collecte. (Lees meer over onze mensen)

Wat zijn de richtlijnen voor ons werk? Lees meer over ons beleid.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.