Menu overslaan

Waaraan hebben we ons geld besteed in 2014?

We besteden ons geld aan projecten die onze droom dichterbij brengen: een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Organisaties die plannen hebben voor een project dat die droom dichterbij brengt, kunnen bij ons een aanvraag indienen voor financiële steun. Die aanvragen worden beoordeeld door onze afdeling Handicap & Samenleving (H&S). Projectadviseurs van deze afdeling geven een advies aan de directeur, die op basis daarvan besluit het project wel of niet te ondersteunen. (Lees meer over de procedure.)

In 2014 hebben we 338 aanvragen ontvangen. Onze afdeling Handicap & Samenleving neemt alle aanvragen die binnenkomen in behandeling volgens een vaststaande en heldere procedure. Daarbij kijken we altijd naar de manier waarop het project via beeldvorming, toegankelijkheid en empowerment een bijdrage levert aan een inclusieve samenleving. Uiteindelijk hebben we in 2014 steun toegekend aan 201 projecten. (Bekijk de lijst met alle projecten.) Daarmee was een bedrag gemoeid van bijna 4,3 miljoen euro. (Dat is inclusief bestedingen uit onze bestemmingsreserves.) In de jaarrekening nemen we altijd op hoe het totaal van de bestedingen aan de doelstelling zich verhoudt tot het totaal van de baten, in 2014 was dit 67,3%. Dit is lager dan in 2013 (86,8%) omdat enerzijds de baten boven begroting uitkwamen en er anderzijds minder is besteed aan doelstelling dan begroot.

NSGK steunt projecten in vier domeinen: Vrije tijd, Wonen, Scholing & werk en Voorlichting. Deze domeinen zijn onderverdeeld in subdomeinen. Per subdomein begroten we budgetten die passen bij onze prioriteiten. Binnen het domein Wonen hechten we bijvoorbeeld veel waarde aan goed contact tussen de bewoners van een wooninitiatief en hun buurt. Daar kennen we dan extra budget aan toe. Omdat we van tevoren nooit precies weten welke aanvragen er binnenkomen, leggen we niet alle budgetten van tevoren vast. Wel maximeren we het totaalbudget per maand. Zo kunnen we de bestedingen goed over het jaar verspreiden.

Op scholen, in speeltuinen, binnen bedrijven, in woonwijken – NSGK maakt projecten mogelijk in alle facetten van de samenleving. Deze projecten worden vaak geïnitieerd door mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hetzelfde doel als NSGK. Dat geldt voor alle 201 projecten die NSGK in 2014 steunde, en zeker ook voor

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.