Menu overslaan

Online media

‘Always On’ was in 2014 een belangrijke term in de communicatie van NSGK. Via onze online media staan we altijd real-time in contact met onze doelgroep. We zijn altijd bereikbaar en nemen actief deel aan discussies. Via onze website, digitale nieuwsbrief en sociale media informeren we mensen niet alleen over ons werk; we faciliteren eveneens anderen om mee te praten en om over ons werk te vertellen, bijvoorbeeld door content te delen. Op deze manier wisten we in 2014 een groeiende en hechte gemeenschap om ons heen te creëren.

 

In 2014 waren onze belangrijkste doelstellingen:

  1. Moderniseren van de eigen website.
  2. Uitbreiden van het aantal volgers op Facebook naar 20.000 en Twitter naar 3000.
  3. Meer inzicht verkrijgen in onze volgers op sociale media.
  4. Werving van 200 collectanten via sociale media.


Website

Op onze website informeren we bezoekers over het werk van NSGK, de projecten die we ondersteunen en de manieren waarop het publiek ons daarbij kan helpen. Organisaties die bij NSGK een aanvraag willen indienen, kunnen ook op onze website terecht. In 2014 hebben we onze website grondig vernieuwd. Het CMS uit 2010 was verouderd en is in 2014 vervangen voor een nieuw CMS. Ook het ontwerp van de website is volledig herzien en aangepast aan gebruik op mobiele telefoon. 

 

Sociale media

Net als in 2013 hield ons Twitterteam ook in 2014 onze accounts op Facebook en Twitter actueel. Dit team van NSGK-medewerkers brengt frequent nieuws en onderhoudt intensief contact met de achterban. Onze ‘Always On’ contentstrategie op sociale media is in 2014 succesvol gebleken in termen van engagement en toename van fans. Het aantal volgers op Facebook steeg van 12.000 in 2013 naar 22.117 in 2014. Opvallend waren de resultaten die we in termen van betrokkenheid en bereik wisten te behalen. Daarbij valt vooral het succes van onze ‘hit-rubriek’ Knapperd van de Dag op. In deze rubriek zetten we iedere dag een kind met een beperking in het zonnetje op Facebook. Met één enkele post wisten we in 2014 70.740 likes en een bereik van 1.297.920 te behalen. Ook Twitter steeg in 2014: van 2000 in 2013 naar 2957 in 2014.

 

Om meer inzicht te krijgen in onze online doelgroep, hebben we in 2014 een doelgroepanalyse laten uitvoeren. De inzichten uit deze analyse hebben we in 2014 succesvol ingezet bij het werven van nieuwe collectanten via Facebook (in totaal 200). Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van retargeting (het traceren van bezoekers van onze website op Facebook). Dit leverde duidelijk goedkopere conversies op. De ervaring die we in 2014 hebben opgedaan met het inzetten van gesegmenteerde (re)targeting, zullen we in 2015 gebruiken om het rendement van onze contentstrategie verder te vergroten.

 

Online nieuwsbrief

In 2012 hebben we de frequentie van onze online nieuwsbrief verhoogd in een poging het aantal abonnees te verhogen. Dit heeft helaas niet het gewenste effect gehad. Integendeel: we zien de afgelopen jaren een (lichte) daling in het aantal abonnees. Ook is de leesfrequentie van onze nieuwsbrief afgenomen. Gezien de tijdsinvestering en het groeiende belang van onze sociale media hebben we daarom besloten de frequentie in 2014 weer terug te brengen naar 4x per jaar. De digitale nieuwsbrief blijft in onze middelenmix een waardevolle aanvulling op andere communicatiemiddelen. In 2015 blijven we via sociale media en de eigen website dan ook inzetten op het werven van nieuwe abonnees. 

 

Google

NSGK verzamelt statistieken van haar website met het gratis programma Google Analytics. We maken ook gebruik van het kosteloze Google Grants-programma voor goede doelen om onze online zichtbaarheid middels advertenties te vergroten.

 

Communicatie collecteweek

In de campagne rondom de NSGK-collecteweek (10-15 november 2014) hebben we naast online media ook diverse andere media ingezet. Ons voornaamste doel: het Nederlandse publiek voorbereiden op de komst van een NSGK-collectant aan de deur. Daarnaast wilden we onze vrijwilligers een publicitair steuntje in de rug te geven. Onze radiospots waren te horen op Sky Radio, Classic FM en Radio Veronica. Bij Socutera vertoonden we het NSGK-filmpje ‘Busje’. In dit filmpje speelde ons collectemodel van 2014 Kirsten de hoofdrol en verwezen we naar ons motto ‘vanzelfsprekend samen leven’. In 130 collectegemeenten hingen in totaal bijna 4.000 NSGK-posters. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om te geven via sms. Op tientallen stations hingen posters met een oproep tot sms-en en ook langs de snelwegen A1 en A2 was op grote reclamezuilen een oproep te zien. Bovendien plaatsten we een advertentie in een selectie van huis-aan-huiskranten. 

 

Pers

NSGK vraagt ook aandacht voor haar werk via de pers. We doen dat middels een-op-een-perscontacten en algemene persberichten. In 2014 ontvingen we via onze knipseldienst uit de printmedia 598 artikelen over NSGK. Zulke artikelen zijn goed voor onze bekendheid en dragen bovendien bij aan het bereiken van onze doelstelling. Een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Een voorbeeld: in 2014 verschenen 114 artikelen over de NSGK Speeltuinbende. Deze verhalen maken de lezer ervan bewust hoe belangrijk het is dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen en dat dit in veel speeltuinen nog niet mogelijk is. 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.