Menu overslaan

In 2014 was ons doel om 3.510 nieuwe donateurs te werven. Deze doelstelling is gehaald! We mochten dit jaar om precies te zijn 3.757 nieuwe incassodonateurs verwelkomen. Deze donateurs kwamen grotendeels binnen via deur-tot-deurwerving door twee direct dialogue-bureaus. Het totaal aantal kwam daarmee op 36.754 donateurs.

 

Activiteiten

In 2014 hebben we weer allerlei fondsenwervende activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld: in de zomer stond ook bij NSGK het WK-voetbal centraal. De nieuwsbrief voor de donateurs stond volledig in het teken van sport. Uiteraard was onze missie Vanzelfsprekend Samen zowel in tekst als beeld terug te vinden. Het NSGK-project Samen Sporten vormde het uitgangspunt van deze nieuwsbrief. De opbrengst van deze mailing was € 46.000. Dit is € 3.000 meer dan de doelstelling. Ook de gemiddelde gift was iets hoger. In 2014 was dat € 16,76 tegenover € 16 in 2013.

 

Inkomsten

De inkomsten uit donaties waren in 2014 ruim 1,4 miljoen. Daarmee bleven we beneden de doelstelling van 1,7 miljoen. Dat zit hem vooral in de toename van de uitstroom. Ten opzichte van vorig jaar nam de uitstroom met ruim 3% toe. Dit is grotendeels te wijten aan de invoering van SEPA, het Europese betalingssysteem waartoe we in 2014 verplicht zijn overgestapt. Het aantal niet geslaagde incasso’s is bij SEPA aanzienlijk hoger dan bij de incasso in de oude situatie. Als het voorheen niet meteen lukte, herhaalde Equens de incasso meerdere malen. Dat is nu bij de meeste banken niet meer het geval. Meer uitval bij incasso wordt ook veroorzaakt doordat de banken zelf aan hogere eisen moeten voldoen. Hierdoor controleren ze strenger op rood staan. Tot slot is het sinds de overgang naar SEPA voor de consument een stuk makkelijker geworden om binnen de eigen bankomgeving een incasso (voortijdig) te storneren.

Overigens verliep de aanpassing van onze database en onze bankomgevingen naar SEPA soepel en volgens plan. Op 1 februari gingen we live en voldeden we aan alle eisen van de nieuwe regelgeving. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.