Menu overslaan

Evaluatie

Onze inkomsten waren fors lager dan in 2013, vooral door lagere inkomsten uit nalatenschappen. In totaal bleven de inkomsten uit fondsenwerving ruim 6% achter op de begroting. Desondanks kwamen onze totale inkomsten nog ruim boven de begroting uit, mede dankzij de mix van inkomsten waarmee we het risico spreiden. De inkomsten uit beleggingen waren dit jaar bijvoorbeeld ruim twee keer zo hoog als verwacht.

 

Onze naamsbekendheid is in 2014 iets afgenomen ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit de Charibarometer, die jaarlijks de bekendheid en geliefdheid van goede doelen weergeeft in een rangorde. Na een stijging vorig jaar zijn we iets gedaald van de 47ste naar de 50ste plaats. Daarmee blijven we ver van onze doelstelling: een plaats in de top-25 van bekendste goede doelen. De waardering van het publiek voor NSGK is wel iets gestegen. Daarin gingen we van de 36ste naar de 31ste plaats. 

 

Vooruitzichten 2015

Jubileum

In 2015 organiseren we een aantal extra fondsenwerving- en communicatie-activiteiten ter gelegenheid van ons 65-jarig bestaan. Allemaal projecten die niet alleen onze doelstelling voor kinderen en jongeren met een handicap dichterbij brengen, maar ook zorgen voor extra zichtbaarheid van NSGK. Er komt een communicatiecampagne met 65 verhalen uit onze rijke geschiedenis. Ook maken we in samenwerking met de EO het nieuwe tv-programma Rennen voor Twee. Voor ons verjaardagsfeest trakteren we onze relaties op inspirerende presentaties van mensen die in onze sector baanbrekend zijn of zijn geweest. En in het najaar verschijnt een kinderboekje van Liesbet Slegers ter gelegenheid van ons jubileum. Verkoop van het boekje moet niet alleen inkomsten opleveren, de inhoud zal ook aansluiten bij onze boodschap dat kinderen met en zonder handicap heel goed samen kunnen leven.

 

Collecte

De beoogde opbrengst van de collecte in 2015 is € 825.000. We hopen ruim 4% meer vrijwilligers te werven en streven daarmee naar een aantal van 11.500. Naast Facebook gaan we ook vrijwilligers werven via Twitter. Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om oud-vrijwilligers opnieuw te benaderen. In 2015 doet NSGK tijdens de landelijke collecteweek mee met de landelijke pilot voor het mobiele pinapparaat. Stichting Collectenplan heeft deze pilot georganiseerd vanwege de afname van het gebruik van kleingeld. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.