Menu overslaan

Vanzelfsprekend samen werken

NSGK voert actief beleid om mensen met een handicap in dienst te nemen. Bij een sollicitatie krijgen zij bij gelijke geschiktheid voorrang. Bij NSGK werkten in 2014 vier mensen met een handicap. Ten opzichte van 2013 is dit een stijging van 25%. Daarnaast hebben we geregeld stagiairs met een handicap. NSGK is een CEDEO erkend leerbedrijf en heeft ook stagiairs van ROC’s.

In juli 2014 zijn we verhuisd. Om te laten zien dat mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen kunnen werken, hebben we van ons nieuwe pand een toonbeeld van toegankelijkheid gemaakt. Door samen te werken in één ruimte met flexibele werkplekken stimuleren we bovendien de samenwerking tussen de verschillende disciplines. In verhuizing leest u meer over onze nieuwe huisvesting.

Het NSGK-team bestaat per 31 december 2014 uit 27 medewerkers, in totaal 17,8 fte (inclusief 1,2 fte uit bestemmingsreserves. De reguliere formatie, exclusief bestemmingsreserves, komt daarmee op 16,7 fte. Het gaat om 23 vrouwen en vier mannen. Vier medewerkers hebben een beperking. De gemiddelde leeftijd bedraagt in 2014 42 jaar (peildatum 1 oktober 2014). In 2013 was dit 45 jaar. Het ziekteverzuim lag in 2014 op 4%. Dat is 3,4% lager dan in 2013.

 

Rechtspositiereglement

NSGK heeft een eigen Rechtspositiereglement en een eigen functiehuis met bijpassende salarisschalen. In 2014 stegen de salarissen met 1%.

Op 31 december 2014 was de salariëring als volgt:

  • twee personen gesalarieerd in schaal 2:   € 1.657 - € 2.381
  • twee personen gesalarieerd in schaal 3:   € 1.967 - € 2.899
  • tien personen gesalarieerd in schaal 4:     € 2.174 - € 3.210
  • vijf personen gesalarieerd in schaal 5:      € 2.381 - € 3.572
  • vier personen gesalarieerd in schaal 6:     € 2.692 - € 4.038
  • een persoon gesalarieerd in schaal 8:       € 3.831 - € 5.591

Net als in voorgaande jaren ontving de directeur een jaarinkomen van € 91.908 bruto, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en pensioenlasten werkgeversdeel (zie paragraaf 6.8.2 van de Jaarrekening voor een specificatie). Dit is conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door de Vereniging Fondsenwervende Instellingen.

 

Nevenfuncties directeur

Onze directeur is sinds 2010 algemeen bestuurslid van Defence for Children International. In 2012 werd ze algemeen bestuurslid bij de Stichting Collecteplan

 

Lidmaatschappen en keurmerken

NSGK is lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI)  en de Dutch Dialogue Marketing Association(DDMA). NSGK is ook aangesloten bij Stichting Collecteplan(SCP). 

NSGK bezit het CBF-keurmerk. Om dit keurmerk te krijgen, moet de organisatie voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). [A4] Daarnaast is NSGK door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over giften en nalatenschappen die we ontvangen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door haar werk voor kinderen en jongeren met een handicap draagt NSGK bij aan een betere maatschappij. Maar ook los van onze doelstelling vinden wij het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze reserves worden verantwoord belegd. In het kader van Mission Related Investments is een deel bestemd voor het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Dit fonds staat borg voor kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. Zo zetten we onze reserves in voor onze missie. Deze missie speelt, zoals gezegd, eveneens een rol in ons personeelsbeleid. Werknemers en stagiairs met een handicap  worden door NSGK aangemoedigd te solliciteren en krijgen voorrang bij gelijke geschiktheid. Vanzelfsprekend besparen we waar mogelijk energie, papier en andere grondstoffen, bijvoorbeeld door ledverlichting en een secure printing-systeem. 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij