Menu overslaan

De Raad van Advies (RvA) is een groep van experts die NSGK adviseert over projectaanvragen, eigen projecten en het beleid van NSGK. De leden van de RvA zijn onbezoldigd.

 

Advies

NSGK schakelt de RvA in bij de behandeling van aanvragen in de categorieën B en C. Dit zijn aanvragen die wel passen binnen het algemene beleid van NSGK, maar die desondanks om een extra inhoudelijke afweging vragen. Voor deze aanvragen bestaan geen standaard criteria. Bij categorie B betreft het meestal aanvragen vanaf € 10.000 en bij categorie C gaat het om aanvragen van meer dan € 100.000 die inhoudelijk vernieuwend zijn. Bij dergelijke aanvragen vragen we de RvA om advies. Op basis hiervan formuleert de projectadviseur een definitief advies voor de directeur. Na weging van argumenten en adviezen neemt de directeur in de maandelijkse besluitenvergadering een besluit.

 

Belangenverstrengeling

NSGK is altijd alert op mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de RvA. Zij hebben vaak (neven)functies in de zorgsector. Dat is de reden waarom zij zijn aangetrokken; ze hebben een brede kennis en ervaring en beschikken over een waardevol netwerk. Wanneer een (neven)functie leidt tot conflicterende belangen, betrekt NSGK de betreffende persoon niet bij de discussie en besluitvorming. Als leden van de RvA op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij een project waarover advies wordt gevraagd, brengen ze over deze aanvraag dan ook geen advies uit.

 

Leden Raad van Advies in 2014

Naam Functie
Klazien van Gelder-Bron Voormalig directeur BOSK, voormalig voorzitter CG-Raad
Imelda de Groot Revalidatiearts UMCN
Jules Becher Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam
Hans Kröber Oud-bestuurder Pameijer, programmamanager bij Vilans
Jaqueline Kool
lid tot november 2014)
Kennismanager Disability Studies
Melanie de Zeeuw Consulent Starters & Studenten bij CNV Onderwijs
Kees de Kok Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Joyce Blad Controller bij Government Administration
Sabina Kef

Assistant professor Department of Clinical Child and Family Studies, Vrije Universiteit Amsterdam

Heidi Offerman

Lid Raad van Toezicht bij Huisartsenposten Amsterdam

Jacco Holthuis

Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman, Den Haag

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.