Menu overslaan

NSGK hanteert een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende taak. De RvT bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, zorg of communicatie. De leden van de RvT zijn onbezoldigd. 

 

Leden Raad van Toezicht in 2014

Naam en functie Datum benoeming Datum aftreden (Neven)functies
Anton Westerlaken
Voorzitter
14-12-2009 01-12-2016 Voorzitter Raad van Bestuur
Maasstadziekenhuis;
Voorzitter Start Foundation
Adri de Vries
Lid
14-12-2009 01-12-2017 Voormalig directeur Stichting Idële Reclame (SIRE); voorzitter Stichting Toneel Ontwikkelings Fonds
Eric van der Burg
Lid
11-12-2013 01-12-2017 Wethouder gemeente Amsterdam
portefeuilles Ruimtelijke Ordening,
Zorg, Sport en Ouderen; 
Voorzitter NTR
Hans Gerrits Jans
Lid + voorzitter auditcommissie
14-12-2009 01-06-2017 Zelfstandig ondernemer, voornamelijk gericht op audit en management services;
Penningmeester Zwembond
Tanja Ineke
Lid, plv. voorzitter
208-04-2010 01-04-2018 Directeur VBZ-KAM;
voorzitter COC Nederland
Lid Raad van Toezicht
Raphaelstichting;
Bestuurslid Stichting 5D

 

Profielschets leden Raad van Toezicht

NSGK streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie. Voor iedere functie is een profielschets opgesteld:

Voorzitter
Onafhankelijke voorzitter met goede bestuurlijke kwaliteiten en grote affiniteit met de doelgroep.

Lid RvT/Voorzitter Auditcommissie
Toezichthouder/financieel specialist, bij voorkeur op het terrein van governance. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

Lid RvT (1)
Toezichthouder met kennis van zaken van, en relaties in de gehandicaptensector.

Lid RvT (2)
Toezichthouder/specialist op het gebied van marketing, fondsenwerving en/of media en communicatie. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

Lid RvT (3)
Toezichthouder met kennis van personeel & organisatie, bij voorkeur in de welzijnssector of charitatieve sector. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

 

Overlegverslag

De RvT is in 2014 driemaal bij elkaar geweest. De voornaamste zaken die in deze vergaderingen werden besproken, zijn het jaarrapport, personele zaken en de begroting. In de decembervergadering heeft de RvT voor de tweede maal haar eigen functioneren geëvalueerd. Uit deze bijeenkomst kwam onder meer naar voren dat de RvT goed op de hoogte moet zijn van de risico’s die NSGK eventueel loopt. Daarom is besloten eenmaal per jaar in een SWOT de risico’s van NSGK te analyseren. Verder wil de RvT met ingang van 2015 de besluitenlijst van de Raad van Advies ter kennisgeving ontvangen om meer inzicht te krijgen in de projecten die worden toegekend.

De Auditcommissie kwam tweemaal bijeen. 

 

Vooruitzichten 2015

In 2015 komt de RvT in maart, augustus en december bij elkaar. De RvT wil daarnaast in 2015 een strategische sessie plannen met medewerkers van NSGK en de Raad van Advies. In de augustusvergadering wordt weer een projectbezoek ingepland. In de decembervergadering vindt wederom een evaluatie plaats, onder meer om te bekijken of de in 2014 benoemde verbeterpunten zijn gehaald.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.