Menu overslaan

NSGK werkt in vrijwel alle projecten samen met organisaties zoals patiëntenverenigingen, woonstichtingen, dagopvangcentra of sportclubs. Waar mogelijk werken we ook samen met andere partijen. Een paar voorbeelden:

 

PBTconsult

In 2014 zijn we samen met het VSBfonds een samenwerking aangegaan met PBTconsult. Deze organisatie is expert op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Veel aanvragen die we ontvangen, hebben betrekking op toegankelijkheid. Maar een gebouw voor iedereen toegankelijk maken is vaak minder simpel dat het lijkt. Hiervoor is veel expertise nodig. In het verleden zagen we nog weleens dat onze bijdrage door een gebrek aan kennis niet goed werd besteed. PBTconsult helpt ons om aanvragen te beoordelen en aanvragers te adviseren over toegankelijkheid. 

 

Triodos Bank

Met Triodos Bank heeft NSGK het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Dit fonds staat borg voor kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. In 2014 hebben we twee nieuwe leningen verstrekt. De eerste is een lening aan Festival 5D, ‘onze’ theaterwerkplaats voor mensen met en zonder een handicap. 5D is grotendeels afhankelijk van bijdragen van fondsen. Die kennen eerst een voorschot toe en betalen het restbedrag na afloop. Dankzij de Triodos-lening kan Festival 5D in de tussentijd de rekeningen gewoon betalen.

Daarnaast is een lening afgegeven aan 6DCreations. Hiermee krijgt de organisatie meer financiële armslag om materialen te kopen die worden verhuurd voor zintuigprikkelende evenementen. Het doel is de evenementen leuk en toegankelijk te maken voor mensen met en zonder (zintuiglijke) beperking. 

 

Technologiefonds

NSGK, Siza, RMC Groot Klimmendaal en Pameijer investeren gezamenlijk geld en expertise in het Technologiefonds. Dit fonds ondersteunt technologische innovatie voor jonge mensen met een handicap. Het Technologiefonds heeft een bijdrage toegekend aan 22 projecten. Drie projecten zijn om uiteenlopende redenen niet gestart en drie projecten stopten omdat bleek dat het einddoel niet haalbaar was of onvoldoende aansloot op de wensen van gebruikers. De overige projecten zijn afgerond of verkeren in een afrondende fase. Met steun van het Technologiefonds wordt bijvoorbeeld een douche met afdroogsysteem ontwikkeld, waarmee mensen met een handicap zonder hulp kunnen douchen. Bij positief resultaat leiden alle projecten tot een product of dienst die bij minimaal één zorginstelling in gebruik wordt genomen.

 

Aanvraag.nl

Via de website aanvraag.nl kunnen aanvragers hun project in één keer bij zes fondsen tegelijk indienen (NSGK, Revalidatiefonds, Kansfonds, VSBfonds, Johanna KinderFonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten). De fondsen verdelen onderling de beoordeling van de aangevraagde projecten. De samenwerking levert dus tijdsbesparing op voor de aanvragers én voor de fondsen. In 2014 werden 130 aanvragen ingediend via Aanvraag.nl, waarvan NSGK er 51 voor haar rekening heeft genomen. 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.