Menu overslaan

Wat zijn de richtlijnen van ons werk?

 

NSGK streeft naar een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Om ons doel te bereiken, werken we al 65 jaar samen met organisaties en personen die zich inzetten voor kinderen met een handicap. Daarbij treden we niet alleen op als financier, maar initiëren we waar nodig zelf ook nieuwe initiatieven. Dit doen we soms zelfstandig, maar meestal samen met anderen. In deze samenwerkingsverbanden is NSGK vrijwel altijd de opdrachtgever en nemen anderen de uitvoering voor hun rekening. Daarbij steunt NSGK de andere partij zowel inhoudelijk als financieel. Op deze manier neemt NSGK de rol op zich van strategisch financier. Proactief en meedenkend.

Of projecten nou ons eigen initiatief zijn of dat van andere organisaties, we leggen ze allemaal langs dezelfde strenge meetlat. In de eerste plaats beoordelen we of ze passen bij ons inhoudelijke bestedingsbeleid; daarvoor hebben we een aantal heldere criteria geformuleerd. In de tweede plaats bekijken we of het project en de organisatie voldoen aan onze kwaliteitseisen; is de begroting bijvoorbeeld dekkend, en hoe leeft het project voort als onze steun stopt?

Ook ons financieel beleid staat zo veel mogelijk ten dienste van onze missie. Bijvoorbeeld door een deel van onze fondsen en reserves vast te leggen als continuïteitsreserve. Deze zorgt ervoor dat we ons werk kunnen voortzetten als onze inkomsten (tijdelijk) sterk tegenvallen. De overige fondsen en reserves hebben allemaal een bestemming gekregen voor specifieke projecten of thema’s, bijvoorbeeld het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Het geld in dit fonds staat garant voor leningen die Triodos verstrekt aan ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. Zo werkt een reserve die (tot nu toe) niet wordt uitgegeven, toch actief mee aan onze missie.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.