Menu overslaan

Het beleid van NSGK is altijd in ontwikkeling. Tegenwoordig laten we ons daarbij inspireren door organisaties en personen die zich richten op inclusie. We hebben gemerkt dat kinderen en jongeren met en zonder beperking veel van elkaar kunnen leren. Daarom nemen we sinds 2014 alleen nog aanvragen in behandeling die leiden tot duurzame ontmoetingen tussen kinderen en jongeren met en zonder beperking. Een voorbeeld: aanvragen voor sportactiviteiten die uitsluitend bestemd zijn voor kinderen en jongeren met een beperking wijzen we af. Maar reguliere sportclubs die een g-team willen opzetten of hun accommodatie volledig toegankelijk willen maken, kunnen wél een aanvraag indienen. Immers: hier kunnen leeftijdgenoten met en zonder beperking straks vanzelfsprekend samen sporten.

 

Zelfontplooiing

Soms krijgen we aanvragen binnen voor een kortdurende activiteit of een eenmalig evenement dat alleen bestemd is voor kinderen of jongeren met een beperking. Zo’n aanvraag neemt NSGK uitsluitend in behandeling als onze doelgroep actief is betrokken bij de planvorming en zichtbaar is bij de uitvoering. De aanvraag moet dan ook voorzien zijn van een plan waarin staat wat de doelgroep gaat leren. NSGK vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren competenties ontwikkelen die hen helpen een actieve rol in de samenleving te spelen. Bij dit soort aanvragen is zelfontplooiing dan ook het voornaamste doel.

 

Toegankelijkheid

NSGK krijgt geregeld aanvragen om accommodaties toegankelijk te maken. In de praktijk blijkt het voor de aanvragers en voor NSGK vaak lastig om de (on)toegankelijkheid van het complete pand in kaart te brengen; daarvoor is vaak specialistische kennis nodig.  Daarom zijn we in 2014 een samenwerking aangegaan met het VSBfonds en met PTB consult. Dankzij deze samenwerking kunnen we aanvragen beter beoordelen en aanvragers goed adviseren op het gebied van integrale toegankelijkheid. De samenwerking tussen NSGK, VSBfonds en PBTconsult zal in 2015 verder vorm krijgen.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.