Menu overslaan

 Het NSGK-ideaal is een inclusieve samenleving. Daarin leven mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen en groeien kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend met elkaar op. NSGK richt zich op kinderen en jongeren met een beperking tot 30 jaar en hun ouders.

 

Inclusie

Inclusie betekent letterlijk ‘insluiting’. Een inclusieve samenleving is zo ingericht dat álle burgers hun talenten en mogelijkheden kunnen inzetten. Alle mensen hebben dezelfde rechten en plichten en kunnen daar een beroep op doen. In een inclusieve samenleving heeft iedereen de verantwoordelijkheid om zich open te stellen voor diversiteit. Hierin verschilt inclusie van integratie. Bij integratie hebben achtergestelde groepen de verantwoordelijkheid om zich aan te passen.

NSGK focust in haar beleid op drie fundamenten voor het bouwen aan de inclusieve samenleving:

  • Toegankelijkheid: gebouwen, producten en diensten zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking.
  • Beeldvorming: kinderen en jongeren met een beperking worden gezien als autonome personen met mogelijkheden en beperkingen die een bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren.
  • Empowerment: kinderen en jongeren met een beperking vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken waar hun eigen kracht ligt en bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten op basis van hun persoonlijke voorkeuren, waarden en doelen.

 

Op weg naar inclusie

NSGK draagt bij aan projecten die zelf een voorbeeld zijn van inclusie en inclusie verder versterken. Duurzame ontmoeting en samenwerking tussen mensen met én zonder beperking staat daarbij voorop. In projecten die NSGK ondersteunt, werken kinderen en jongeren met en zonder beperking aan het verwijderen van obstakels die de inclusieve samenleving in de weg staan. Een voorbeeld is het project Samen Sporten, waarbij NSGK samen met NOC*NSF én jongeren met en zonder beperking een impuls geeft aan een inclusief verenigingsleven binnen sportclubs.

 In sommige gevallen is het (nog) niet mogelijk dat kinderen en/of jongeren met en zonder beperking samen optrekken in een project. Dit is het geval wanneer de achterstandspositie van onze doelgroep in combinatie met de kloof tussen reguliere en speciale voorzieningen te veel obstakels opwerpt. Dan is in een exclusieve setting aandacht en expertise nodig om deze obstakels weg te nemen. Een voorbeeld is de rolstoel- en empowermenttraining die paralympiër Kees-Jan van der Klooster aanbiedt. Kinderen in een rolstoel leren dat ze veel meer met hun rolstoel kunnen dan ze dachten, maar ze leren vooral hun grenzen te verleggen en een positie op te eisen waarin ze zichzelf kunnen zijn.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.