Menu overslaan

Eind 2015 loopt ons meerjarenkader ‘Vanzelfsprekend NSGK’ af. Dit is een goed moment om onze missie, strategie en tactische vertaling te toetsen door middel van een grondige externe en interne analyse. De externe omgeving is sterk in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van decentralisaties in zorg en welzijn, de wet op Passend Onderwijs en de almaar toenemende nadruk op zelfredzaamheid van burgers. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor onze doelgroep. Dit betekent dat NSGK - evenals andere fondsen - haar eigen rol kritisch tegen het licht moet houden.

Aan de inkomstenkant is de charitatieve sector ook aan verandering onderhevig. Het aantal kleinere en grote fondsenwervende organisaties neemt nog steeds toe terwijl de markt niet meer lijkt te groeien. Wat betekent dat voor de fondsenwervende strategie van NSGK? Op deze en andere vragen moeten we in de loop van 2015 het antwoord vinden. Uiteindelijk resulteert dit in een nieuw meerjarenkader voor 2016-2018.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.