Menu overslaan

Voor kinderen en jongeren met een handicap was 2014 een jaar van de grote veranderingen. De wet op Passend Onderwijs werd ingevoerd en in de jeugdzorg vond een grote decentralisatie plaats. Deze stelselwijzigingen zorgden voor veel onduidelijkheid, met name in de tweede helft van 2014. Hoewel veel nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2015 van kracht werd, waren in december de gevolgen voor velen nog onduidelijk. Op dit moment is het nog te vroeg om vast te stellen hoe de transitie verloopt en wat de consequenties zijn.

 

Inkomsten

NSGK werft haar inkomsten bij het publiek en bij grote donoren zoals de VriendenLoterij en particuliere fondsen. Uit de jaarlijkse cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving blijkt dat Nederland nog steeds heel vrijgevig is, maar voor het eerst waren de inkomsten in 2014 wel lager dan in de jaren daarvoor. Vooral de opbrengst uit mailingen is fors gedaald; dit is momenteel een belangrijk aandachtspunt voor alle goede doelen. Analoog aan het consumentenvertrouwen is het donateursvertrouwen in 2014 gestegen. Een positieve indicatie voor de toekomst! 

 

Donateurswensen

In opdracht van PostNL werd eind 2014 onderzoek gedaan naar donateurswensen. Hieruit blijkt dat transparantie over kosten en bestedingen nog steeds van groot belang is. Bovendien hebben donateurs een sterke voorkeur voor digitaal communiceren en geven ze  liever incidenteel dan structureel aan hetzelfde goede doel. Innovatieve, digitaal georiënteerde en kostenbewuste goede doelenorganisaties zijn in 2015 het meest kansrijk.

 

Doelen dicht bij huis

De economie trekt aan. Dat heeft een positief effect op het donateursvertrouwen en daarmee op de geefbereidheid. We zien een toename van donaties aan doelen dicht bij huis. Wellicht heeft dit te maken met de internationale ontwikkelingen, die zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. De voorkeur voor doelen dicht bij huis wordt mogelijk ook veroorzaakt door bezuinigingen in het sociale domein, de zorg en de culturele sector.     

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.