Menu overslaan

Wat is het effect van ons werk?

NSGK ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap samen opgroeien. Als een project is afgerond, vult de uitvoerende organisatie altijd een evaluatieformulier in. Deze evaluaties geven ons een indicatie wat we in een bepaalde periode bereikt hebben met onze projecten en hoeveel kinderen we hiermee ondersteunen. Het aantal kinderen en jongeren dat op langere termijn van de projecten profiteert, ligt veel hoger. Het effect van veel projecten duurt immers nog voort in de toekomst. Een voorbeeld: de komende jaren zullen nog veel kinderen met een beperking plezier beleven in een speeltuin die met onze steun toegankelijk is gemaakt. Het totale bereik van onze projecten, dus inclusief kijkcijfers van tv-programma’s, bezoekers van voorstellingen enzovoorts, ligt jaarlijks tussen de 1,5 à 2 miljoen mensen met en zonder beperking.

Impactmeting

Onze evaluatiemethoden geven ons een goed beeld van de resultaten van projecten die we financieren. Maar wat is de maatschappelijke impact op langere termijn? Daar willen we ook graag meer inzicht in krijgen. Een voorbeeld: we ondersteunen een training om jongeren werknemersvaardigheden aan te leren. Dan willen we niet alleen weten hoeveel deelnemers deze training volgden, maar ook hoeveel van hen dankzij de training daadwerkelijk een baan vonden. Nog een voorbeeld: we ondersteunen een project dat kinderen met een beperking helpt om gemakkelijker contact te leggen met leeftijdsgenoten zonder beperking. We willen dan niet alleen weten hoeveel kinderen deelnamen aan dit project, maar ook of zij meer zelfvertrouwen hebben gekregen om op anderen af te stappen en meer kinderen zonder beperking hebben leren kennen.

Om de maatschappelijke impact op langere termijn te meten, hebben we in 2015 samen met VSBfonds een pilot gedraaid met de digitale tool ‘Sinzer’. Met deze tool wilden we van minimaal 15 NSGK-projecten de resultaten registreren en de maatschappelijke impact meten. Ook wilden we de projecten onderling vergelijken. Om verschillende redenen heeft de pilot tot dusver niet de gewenste resultaten opgeleverd. De tool vertoonde onvolkomenheden waardoor het voor aanvragers ingewikkeld was om ermee te werken. Ook bleken de vragenlijsten voor de thema’s ‘arbeid en opleiding’, ‘doorbreken sociaal isolement’ en ‘toegankelijke accommodaties’ onvoldoende toegesneden te zijn op de praktijk van de projecten. Op basis van deze ervaringen heeft ‘Sinzer’ eind 2015 een verbeterde tool aangeleverd die gemakkelijker is in het gebruik. In 2016 zetten we de pilot voort met deze verbeterde tool. We streven ernaar om hiermee in 2016 van minimaal 7 NSGK-projecten de maatschappelijke impact te meten. Eind 2016 bepalen we definitief of het meten van resultaten en effecten met de tool meerwaarde heeft voor NSGK en haar projectpartners. 

Voorbeeldprojecten

Hoewel we bij NSGK overtuigd zijn van de maatschappelijke relevantie van ons werk, kunnen we onze impact dus nog niet aantonen in cijfers. Maar we kunnen dit natuurlijk wel demonstreren met een aantal concrete voorbeelden uit onze praktijk!

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.