Menu overslaan

Hoe bereiken we ons doel?

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen leven is beter voor iedereen. Hoe kunnen we daar met beperkte middelen zo effectief mogelijk aan bijdragen?

NSGK kiest voor strategisch financieren. Wij geven financiële steun aan projecten van andere organisaties en helpen daarnaast met adviezen, maar zetten ook zelf projecten op. Dat kunnen projecten zijn die onze samenleving toegankelijker maken. Of projecten die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren met en zonder handicap samen dingen ondernemen en waardoor ze elkaar gaan zien als volwaardige deelnemers aan de samenleving. We steunen ook projecten die kinderen en jongeren met een handicap helpen hun zelfvertrouwen te vergroten en keuzes te maken in het leven. (Lees meer over ons bestedingsbeleid) In 2015 hebben we in totaal 215 projecten mogelijk gemaakt, waarmee een bedrag gemoeid ging van bijna €4,6 miljoen. (Lees meer over onze bestedingen in 2015)

Het geld daarvoor is grotendeels afkomstig uit donaties. De inkomsten uit donaties bedroegen in 2015 ruim €3.592.000. Dat waren onder meer giften van donateurs, de opbrengst van onze huis-aan-huiscollecte en nalatenschappen. Naast deze inkomsten uit fondsenwerving ontvingen we een bijdrage van €255.598 van de VriendenLoterij en €488.000 uit de opbrengsten van onze fondsen en reserves. (Lees meer over onze inkomsten in 2015)

Collecte, Djenna en moeder

In 2015 werkten we bij NSGK met een team van 25 mensen, in totaal 17,2 fte. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk en onze onafhankelijke Raad van Toezicht controleert. Bijna 11.000 vrijwilligers hebben ons dit jaar geholpen bij de jaarlijkse collecte. (Lees meer over onze mensen)

Wat zijn de richtlijnen voor ons werk? Lees meer over ons beleid

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.