Menu overslaan
Website bottom

Jubileumcampagne

In 2015 bestond NSGK 65 jaar. Deze jaren hebben veel aangrijpende, hoopgevende en grappige verhalen opgeleverd. In ons jubileumjaar vertelden we 65 van die verhalen. Verhalen over onze projecten, onze geschiedenis, onze medestanders; verteld aan de hand van reportages, interviews en filmpjes. De campagne stond in het teken van ‘Beter Samen’, wat staat voor de wereld waarnaar NSGK streeft, waarin kinderen en jongeren mét en zonder handicap samen leven en leren, samen sporten en spelen, samen werken en wonen.
De verhalen publiceerden we op onze website (www.nsgk.nl/65verhalen). Via Facebook en Twitter vestigden we er de aandacht op. Met advertenties en posters ondersteunden we de campagne offline. Deze werden geplaatst op stopperbasis.

We hadden onszelf tot doel gesteld om via al deze kanalen samen 2,6 miljoen unieke personen te bereiken. Precieze bereikcijfers zijn moeilijk te geven doordat ze bij sommige kanalen moeilijk te meten zijn. Maar zeker is dat we alleen al via Facebook bijna 2,4 miljoen ‘unieke’ personen hebben bereikt. Ongeveer 1.000 A0-posters zijn uitgehangen en de advertenties zijn meer dan 500 keer geplaatst (soms paginagroot in regionale kranten). We kunnen daardoor gerust stellen dat we het beoogde bereik ruimschoots hebben gehaald. 
Naast bereik was ook engagement een belangrijke doelstelling: we wilden dat minimaal 208.000 unieke personen een video zouden bekijken, een Facebook-bericht deelden of erop zouden reageren, of besloten om door te klikken naar een verhaal op de website. Dat zijn uiteindelijk 600.000 mensen geworden; een uitzonderlijk hoog aantal.

Online media

‘Always On’ was ook in ons jubileumjaar 2015 een belangrijke term in de communicatie van NSGK. Via onze online media staan we te allen tijde real-time in contact met onze doelgroep en anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk. We zijn voor iedereen altijd bereikbaar en zwengelen discussies aan. Via onze website, digitale nieuwsbrief en sociale media informeren we mensen voortdurend over ons werk. Ook faciliteren we anderen om mee te praten en om over het werk van NSGK te vertellen, bijvoorbeeld door content te delen. Op deze manier wisten we ook in 2015 een groeiende en hechte gemeenschap om ons heen te creëren.

Website

Op onze website vinden bezoekers informatie over het werk van NSGK, de projecten die we ondersteunen en de manier waarop mensen ons kunnen helpen bij ons werk. Als organisaties een aanvraag willen indienen bij NSGK, kunnen ze ook op onze website terecht. In 2014 hebben we onze website grondig herzien. Het CMS is vernieuwd, de vormgeving is volledig aangepast en de website is responsive gemaakt. In 2015 speelde de website een centrale rol in onze jubileumcampagne. We publiceerden hierop 65 verhalen uit ons verleden, ons heden en over onze toekomst. Via Facebook, Twitter en met advertenties en posters vestigden we hier de aandacht op. De campagne leverde veel extra bezoekers op.

Sociale media

Het NSGK-Twitterteam brengt frequent nieuws en onderhoudt intensief contact met de achterban via Facebook en Twitter. Deze ‘Always On’-contentstrategie op sociale media was ook in 2015 succesvol. Het aantal volgers op Facebook steeg van 22.117 in 2014 naar 30.000 in 2015. Opvallend was ook dit jaar weer de toename van de betrokkenheid onder bezoekers. De 65-verhalen die we in het kader van onze jubileumcampagne plaatsten op Facebook riepen veel reacties en likes op en ook onze ‘hit-rubriek’ Knapperd van de Dag levert nog steeds enorm veel respons op. In deze rubriek zetten we iedere dag een kind met een beperking in het zonnetje op Facebook. Ook Twitter steeg van 2.957 volgers in 2014 naar 3.710 in 2015.
Om meer inzicht te krijgen in onze online doelgroep, lieten we in 2014 een doelgroepanalyse uitvoeren. De inzichten uit deze analyse hebben we in 2014 en in 2015 succesvol ingezet bij het werven van nieuwe collectanten via Facebook (respectievelijk 200 en 383). Daarbij maakten we ook gebruik van retargeting (het traceren van bezoekers van onze website op Facebook). Dit leverde onmiskenbaar goedkopere conversies op. De ervaring die we in 2014 en 2015 opdeden met de inzet van gesegmenteerde (re)targeting, zullen we in 2016 gebruiken om het rendement van onze contentstrategie verder te vergroten.

Online nieuwsbrief

De afgelopen jaren zagen we een (lichte) daling van het aantal abonnees op onze online nieuwsbrief en ook de leesfrequentie nam af. Vanwege de tijdsinvestering en het groeiende belang van onze sociale media besloten we daarom in 2014 om de frequentie van onze online nieuwsbrief terug te brengen naar viermaal per jaar. Niettemin beschouwen wij de digitale nieuwsbrief in onze middelenmix nog steeds als een waardevolle aanvulling op andere communicatiemiddelen. In 2015 bleven we via sociale media en de eigen website dan ook inzetten op werving van nieuwe abonnees

Google

Met het gratis programma Google Analytics verzamelen we statistieken van de NSGK-website. Daarnaast maken we ook gebruik van het kosteloze Google Grants-programma voor goede doelen om onze online zichtbaarheid middels advertenties te vergroten. 

Communicatie collecteweek

In de campagne rondom de NSGK-collecteweek (16-21 november 2015) hebben we naast online media ook diverse andere media ingezet. Met de campagne wilden we vooral het Nederlandse publiek voorbereiden op de komst van een NSGK-collectant aan de deur en onze vrijwilligers een publicitair steuntje in de rug te geven. Onze radiospots waren te horen op Sky Radio. Bij Socutera vertoonden we het NSGK-filmpje ‘Busje’. In dit filmpje speelde ons collectemodel van 2014 Kirsten de hoofdrol en verwezen we naar ons motto ‘vanzelfsprekend samen leven’. In 130 collectegemeenten hingen in totaal bijna 4.000 NSGK-posters, waarop Jip dit jaar de hoofdrol speelde. Net als in 2014 was het weer mogelijk om te geven via sms. Op tientallen stations hingen posters met een oproep tot sms-en. Bovendien plaatsten we een advertentie in een selectie van huis-aan-huiskranten.

Busje

Pers

We vragen ook via de pers aandacht voor het werk van NSGK. Daarbij maken we gebruik van onze een-op-een-perscontacten en algemene persberichten. In 2015 ontvingen we via onze knipseldienst 660 artikelen uit de printmedia over NSGK (in 2014 waren dat er 598). Deze artikelen zijn goed voor onze naamsbekendheid en dragen bovendien bij aan het bereiken van onze doelstelling: een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Een voorbeeld: in 2015 verschenen 202 artikelen over de NSGK Speeltuinbende. Dankzij dit soort verhalen realiseren lezers zich hoe belangrijk het is dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen en dat dit in veel speeltuinen en op andere speel- en recreatieplekken nog niet mogelijk is. Sommige artikelen over NSGK Speeltuinbende verschenen in vakmedia zoals de RekreaVakkrant. Op deze manier bereikten we duizenden ondernemers in de recreatiebranche. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.