Menu overslaan
High five moment op de Stelvio

Acties

Door het hele land organiseren bedrijven, scholen en personen geregeld acties voor NSGK. In 2015 leverden deze acties het mooie bedrag op van €65.542. Een van de belangrijkste acties die in 2015 plaatsvond, was de Stelvio. Ruim twintig wielrenners beklommen deze hoge, Italiaanse bergpas en haalden daarmee via sponsoring bijna €30.000 op. Dit geld was bestemd voor logeerhuis Ons Huis Heemskerk.

Sin

Serviceclubs

NSGK heeft een overeenkomst met de Serviceclubs in Nederland (SIN). Als een serviceclub geld inzamelt voor een project dat past bij de doelstellingen van NSGK, verdubbelen wij het bedrag tot een maximum van €15.000. De schenking verloopt via NSGK. In 2015 maakten 43 serviceclubs gebruik van deze regeling. In totaal brachten de acties van de serviceclubs bijna €264.704 op. In 2014 was dat €160.484. 

Bestemmingsgiften

NSGK stelt haar expertise en netwerk ter beschikking aan co-financiers, zoals vermogensfondsen. Deze partijen kunnen ons vragen om een deel van hun vermogen te besteden aan een bepaald project of een specifiek thema. Dit doen ze in de vorm van een bestemmingsgift aan NSGK. Op deze manier ontvingen we in 2015 voor €207.250 aan bestemmingsgiften van onder andere Stichting Boschuysen, de Cornelia Stichting en het Hendrik van der Horstfonds. 

VriendenLoterij

Ieder jaar schenkt de VriendenLoterij de helft van haar opbrengsten aan goede doelen op het gebied van welzijn en gezondheid in Nederland. NSGK is een van deze doelen. In 2015 ontving NSGK €255.598. NSGK diende tevens een aanvraag in voor een gift uit de opbrengst van de extra trekking van de VriendenLoterij. Deze gift werd toegekend en is bestemd voor het project Cam on Wheels. In het jaarverslag van 2016 staan we uitgebreid stil bij dit project.
Sinds 2002 heeft NSGK ruim €3,2 miljoen ontvangen van de VriendenLoterij. Hiermee zijn verschillende projecten ondersteund. Zoals Samen Spelen: door het aanpassen van speelplaatsen door heel Nederland staan kinderen met een handicap niet langer aan de zijlijn en kunnen zij gewoon buitenspelen met hun leeftijdgenootjes. Of het project Samen naar School, waarbij kinderen met een ernstige meervoudige beperking toch op een gewone school zitten.
In 2015 is de samenwerking geëvalueerd. De Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij heeft besloten om de samenwerking voort te zetten. In de periode 2016-2020 ontvangt het NSGK een jaarlijkse bijdrage van €200.000. 

Uitreiking bijdragen van VriendenLoterij tijdens Goed Geld Gala (Foto: Roy Beusker Fotografie)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.