Menu overslaan

Vanzelfsprekend samen werken

Bij NSGK voeren we een actief beleid om mensen met een handicap in dienst te nemen. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij in een sollicitatieprocedure voorrang. In 2015 werkten bij NSGK vier mensen met een handicap. Daarnaast hebben we geregeld stagiairs met een handicap. NSGK is een SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.
Het NSGK-team bestaat per 31 december 2015 uit 25 medewerkers, in totaal 17,2 fte: 20 vrouwen en 5 mannen. Vier medewerkers hebben een beperking. Op 1 december 2015 bedroeg de gemiddelde leeftijd 42 jaar. In 2015 lag het ziekteverzuim op 2,9 procent. Dit is 1,1procent lager dan in 2014.

Rechtspositiereglement

NSGK heeft een eigen Rechtspositiereglement en een eigen functiehuis met bijpassende salarisschalen. In 2015 hebben de medewerkers in januari een éénmalige uitkering naar rato van het dienstverband van € 300 bruto ontvangen, alsmede een salarisstijging van € 250. Op 1 oktober 2015 stegen de salarissen met 1 procent.

Op 31 december 2015 was de salariëring als volgt:

  • drie personen gesalarieerd in schaal 2:  € 1.694 - € 2.426
  • een persoon gesalarieerd in schaal 3:  € 2.008 - € 2.949
  • negen personen gesalarieerd in schaal 4:  € 2.217 - € 3.263
  • zes personen gesalarieerd in schaal 5:  € 2.426 - € 3.629
  • vier personen gesalarieerd in schaal 6:  € 2.740 - € 4.099
  • een persoon gesalarieerd in schaal 8:  € 3.890 - € 5.668

Net als in voorgaande jaren had onze directeur in 2015 een jaarinkomen van € 91.908 bruto, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en pensioenlasten werkgeversdeel (zie paragraaf 6.8.2 van de Jaarrekening voor een specificatie). Dit inkomen is conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door Goede Doelen Nederland. Declaraties van de directeur worden beoordeeld en getekend door een lid van de Auditcommissie. Afspraken met betrekking tot onkostenvergoeding aan werknemers zijn vastgelegd in het Rechtspositiereglement.

Nevenfuncties directeur

Onze directeur is sinds 2010 algemeen bestuurslid van Defence for Children International. In 2012 werd ze algemeen bestuurslid bij de Stichting Collecteplan. Daarnaast is zij sinds september 2014 plaatsvervangend raadslid namens de PvdA Lansingerland.

Lidmaatschappen en keurmerken

NSGK is lid van Goede Doelen Nederland en de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). We zijn ook aangesloten bij Stichting Collecteplan (SCP) en in het bezit van het CBF-keurmerk. Om het CBF-keurmerk te kunnen krijgen, moet een organisatie voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Belastingdienst heeft NSGK aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over giften en nalatenschappen die we ontvangen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap dragen wij bij aan een betere maatschappij. Maar ook los van onze doelstelling vinden we het bij NSGK belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We beleggen onze reserves op verantwoorde wijze. In het kader van Mission Related Investments is een deel bestemd voor het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Dit fonds staat borg voor kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. Zo zetten we onze reserves in voor onze missie. In ons personeelsbeleid speelt deze missie, zoals gezegd, ook een rol. We moedigen werknemers en stagiairs met een handicap aan om bij ons te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij voorrang. Vanzelfsprekend besparen we waar mogelijk energie, papier en andere grondstoffen, bijvoorbeeld door ledverlichting en een secure printing-systeem. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.