Menu overslaan

De Raad van Advies (RvA) is een groep van experts die NSGK adviseert over projectaanvragen, eigen projecten en het beleid van NSGK. De leden van de RvA doen hun werk onbezoldigd.

Advies

NSGK vraagt de RvA om advies bij de behandeling van aanvragen in de categorieën B en C. Deze aanvragen passen wel binnen het algemene beleid van NSGK, maar vragen toch om een extra inhoudelijke afweging. Bij categorie B betreft het meestal aanvragen vanaf € 10.000. Bij categorie C gaat het om aanvragen van meer dan € 100.000 die inhoudelijk vernieuwend zijn. Op basis van het advies van de RvA formuleert de projectadviseur een definitief advies voor de directeur. In onze maandelijkse besluitenvergadering neemt de directeur na weging van argumenten en adviezen uiteindelijk het besluit of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd.

Belangenverstrengeling

Bij NSGK zijn we te allen tijde alert op mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de RvA. Het gaat vaak om mensen die (neven)functies hebben in de zorgsector. Dat is ook precies de reden waarom we ze hebben aangetrokken; ze hebben veel kennis en ervaring en beschikken over een waardevol netwerk. Wanneer een (neven)functie leidt tot conflicterende belangen, betrekt NSGK de betreffende persoon niet bij de discussie en besluitvorming. Leden van de RvA brengen dan ook nooit advies uit over projecten waarbij ze zelf op een of andere manier betrokken zijn.

Leden Raad van Advies in 2015

Naam Functie
Imelda de Groot Revalidatiearts UMCN
Jules Becher Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam
Hans Kröber Oud-bestuurder Pameijer, programmamanager bij Vilans
Melanie de Zeeuw Consulent Starters & Studenten bij CNV Onderwijs
Kees de Kok Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Joyce Blad Controller bij Government Administration
Sabina Kef Assistant professor Department of Clinical Child and Family Studies, Vrije Universiteit Amsterdam
Jacco Holthuis Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman, Den Haag

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.