Menu overslaan

NSGK werkt in vrijwel alle projecten samen met organisaties zoals patiëntenverenigingen, woonstichtingen, dagopvangcentra of sportclubs. Waar mogelijk werken we ook samen met andere partijen. Een paar voorbeelden:

PBTconsult

In 2014 zijn we samen met het VSBfonds een samenwerking aangegaan met PBTconsult. Deze organisatie is expert op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Veel aanvragen die we ontvangen, hebben betrekking op toegankelijkheid. Maar een gebouw voor iedereen toegankelijk maken is vaak minder simpel dat het lijkt. Hiervoor is veel expertise nodig. In het verleden zagen we nog weleens dat onze bijdrage door een gebrek aan kennis niet goed werd besteed. PBTconsult helpt ons om aanvragen te beoordelen en aanvragers te adviseren over toegankelijkheid.

Triodos Bank

Met Triodos Bank heeft NSGK het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Dit fonds staat borg voor kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. In 2015 hebben we drie nieuwe leningen verstrekt. De eerste is een lening aan Festival 5D, een theaterwerkplaats voor mensen met en zonder een handicap. 5D is grotendeels afhankelijk van bijdragen van fondsen. Die kennen eerst een voorschot toe en betalen het restbedrag na afloop. Dankzij de Triodos-lening kan Festival 5D in de tussentijd de rekeningen gewoon betalen. Daarnaast is een lening afgegeven aan Auti-start, een zorgonderneming voor kinderen met autisme. De lening biedt Auti-start de mogelijkheid om de onzekerheid rondom de overheveling van jeugdzorg naar de gemeentes goed op te vangen. Zo kunnen zij alle kinderen die dat nodig hebben van goede zorg en opvang blijven voorzien. Tot slot heeft een borgstelling van NSGK aan Parzival B.V. het mogelijk gemaakt dat een kleinschalig wooninitiatief is opgestart. Negen jongeren met ernstige meervoudige beperking kunnen hier wonen en dagbesteding volgen met veel persoonlijke aandacht voor welbevinden en behoeften.

Technologiefonds

NSGK, Siza, RMC Groot Klimmendaal en Pameijer investeren gezamenlijk geld en expertise in het Technologiefonds. Dit fonds ondersteunt projecten gericht op technologische innovatie voor jonge mensen met een handicap. Bij deze technologische innovatie ligt de inhoudelijke focus op het creëren van meer eigen regie, het bevorderen van lichamelijk welbevinden of het versterken van sociale relaties. Het Technologiefonds heeft vanaf 2011 een bijdrage toegekend aan 22 projecten. Drie projecten zijn om uiteenlopende redenen niet gestart en drie projecten stopten omdat bleek dat het einddoel niet haalbaar was of onvoldoende aansloot op de wensen van gebruikers. De overige projecten zijn afgerond of verkeren in een afrondende fase. Met steun van het Technologiefonds is bijvoorbeeld de GoOV ontwikkeld, een app die jongeren met een beperking helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

Aanvraag.nl

Via de website aanvraag.nl kunnen aanvragers hun project in één keer bij zes fondsen tegelijk indienen (NSGK, Revalidatiefonds, Skanfonds, VSBfonds, Johanna KinderFonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten). De fondsen verdelen onderling de beoordeling van de aangevraagde projecten. De samenwerking levert dus tijdsbesparing op voor de aanvragers én voor de fondsen. In 2015 werden 154 aanvragen ingediend via Aanvraag.nl, waarvan NSGK er 40 in behandeling heeft genomen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.