Menu overslaan
Reinbert

Al sinds onze oprichting in 1950 is het beleid van NSGK voortdurend in ontwikkeling. Daarbij laten wij ons tegenwoordig vooral inspireren door organisaties en personen die zich richten op inclusie. We weten inmiddels dat kinderen en jongeren met en zonder beperking veel van elkaar kunnen leren. Daarom nemen we sinds 2014 uitsluitend aanvragen in behandeling die - soms met een omweg - leiden tot duurzame ontmoetingen tussen kinderen en jongeren met en zonder beperking. Als iemand bijvoorbeeld een sportactiviteit wil organiseren die uitsluitend bestemd is voor kinderen en jongeren met een beperking wijzen we de aanvraag af. Maar reguliere sportclubs die hun accommodatie volledig toegankelijk willen maken, kunnen wél een aanvraag bij ons indienen. We juichen van harte toe dat leeftijdgenoten met en zonder beperking hier straks met elkaar kunnen sporten. Beter samen!

Zelfontplooiing

We krijgen ook weleens aanvragen binnen voor kortdurende activiteiten of eenmalige evenementen die alleen bestemd zijn voor kinderen of jongeren met een beperking. Zo’n aanvraag neemt NSGK wel in behandeling, maar alleen als onze doelgroep actief betrokken is bij de planvorming en zichtbaar meewerkt aan de uitvoering. Uit de aanvraag moet bovendien duidelijk worden dat de deelnemers met een beperking ook iets gaan leren. NSGK vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren competenties ontwikkelen die hen helpen een actieve rol in de samenleving te spelen. Bij dit soort aanvragen zien wij zelfontplooiing dan ook als het voornaamste doel. 

Radio 509

Toegankelijkheid

NSGK krijgt geregeld aanvragen om accommodaties toegankelijk te maken. Zowel voor de aanvragers als voor NSGK is het vaak lastig om de (on)toegankelijkheid van een compleet pand in kaart te brengen; daarvoor is specialistische kennis nodig. Daarom werken we samen met het VSBfonds en met PBTconsult. Dankzij deze samenwerking kunnen we aanvragen beter beoordelen en aanvragers goed adviseren op het gebied van integrale toegankelijkheid. De samenwerking tussen NSGK, VSBfonds en PBTconsult wordt in 2016 voortgezet.

Inclusie

Dankzij de decentralisatie in zorg en welzijn, de invoering van de participatiewet en de invoering van passend onderwijs zien we een verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze verschuiving sluit aan op onze missie om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Het VN Verdrag voor Mensen met een Beperking bevestigt dat het bij inclusie niet om een vrijblijvende keuze gaat maar om een kwestie van mensenrechten. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.