Menu overslaan

Het NSGK-ideaal is een inclusieve samenleving. Daarin leven mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen en groeien kinderen met en zonder handicap gewoon met elkaar op. NSGK richt zich op kinderen en jongeren met een beperking tot 30 jaar en hun naasten.

Inclusie

Inclusie betekent letterlijk ‘insluiting’. In een inclusieve samenleving wordt niemand buitengesloten. De maatschappij is zo ingericht dat álle burgers hun talenten en mogelijkheden kunnen inzetten. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten en kan daar een beroep op doen. Inclusie is iets anders dan integratie. Bij integratie hebben achtergestelde groepen de verantwoordelijkheid om zich aan te passen. In een inclusieve samenleving heeft iedereen de verantwoordelijkheid om zich open te stellen voor diversiteit. 

Bij het bouwen aan een inclusieve samenleving focust NSGK in haar beleid op de volgende drie fundamenten:

  1. Toegankelijkheid: gebouwen, producten en diensten zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking.
  2. Beeldvorming: kinderen en jongeren met een beperking worden gezien als autonome personen met mogelijkheden en beperkingen die een bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren.
  3. Empowerment: kinderen en jongeren met een beperking vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken waar hun eigen kracht ligt en bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten op basis van hun persoonlijke voorkeuren, waarden en doelen. 

Op weg naar inclusie

NSGK draagt bij aan projecten die een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van inclusie en die inclusie verder versterken. Duurzame ontmoeting en samenwerking tussen mensen met én zonder beperking staan daarbij voorop. In projecten die NSGK ondersteunt, zetten kinderen en jongeren met en zonder beperking zich samen in om obstakels te verwijderen die de inclusieve samenleving in de weg staan. Een voorbeeld is Scouting Nederland, waarbij jongeren met en zonder beperking de kans krijgen elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, vriendschappen op te bouwen en samen iets te ondernemen, zoals de organisatie van een kamp. 

Soms is het (nog) niet mogelijk dat kinderen en/of jongeren met en zonder beperking samen optrekken in een project. Dit is bijvoorbeeld het geval als de kloof tussen reguliere en speciale voorzieningen in combinatie met de achterstandspositie van onze doelgroep te veel obstakels opwerpt. In zulke gevallen zetten we in een exclusieve setting aandacht en expertise in om deze obstakels weg te nemen. Een voorbeeld zijn de Auti-Doe-Dagen van de NVA. Kinderen en jongeren met autisme ervaren hoe het is om op een veilige manier een pretpark of activiteit te bezoeken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen en durven meer zelf te ondernemen. Tegelijk worden betrokken organisaties zich meer bewust van deze doelgroep en kunnen gemakkelijker anticiperen wanneer zij tijdens reguliere openingsdagen met (de problematiek van) autisme te maken krijgen.

Samen Spelen Glenn

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.