Menu overslaan

Kwantitatieve doelstellingen (bedragen x € 1.000)

Activiteit

Resultaat 2015

Begroot 2015

Resultaat 2014

Bestedingen

     
Bestedingen in € (incl. kosten en bestemmingsreserve)         4.597      5.421        4.276
Bestedingen bestemmingsreserves projecten           783      1.120          728
Aantal vragen           366            338
       

Inkomsten

     
Inkomsten donateurs         1.515      1.700         1.422
Inkomsten collecte           744        835           805
Aantal collectanten       10.690    11.500       11.000
Bestemmingsgiften           472        635           383
Overige inkomsten*         1.605      2.180         3.747
Inkomsten totaal         4.336      5.350         6.357
       

Communicatie

     
Bekendheid**            45        25           50
Waardering**            23        25           31

* bijvoorbeeld VriendenLoterij, nalatenschappen, opbrengsten beleggingen
**plaats in rangorde Charibarometer; lager getal betekent hogere plaats

Deze kengetallen worden toegelicht in onze jaarrekening.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.