Menu overslaan

Aan het einde van 2015 liep ons meerjarenkader ‘Vanzelfsprekend NSGK’ af. Dat was een goed moment om onze missie, strategie en tactische vertaling te toetsen door middel van een grondige externe en interne analyse. Ten behoeve van ons nieuwe meerjarenkader onderzochten we zowel de externe omgeving van zorg en welzijn als die van de charitatieve sector. Deze analyses boden ons goede inzichten, die we hebben verwerkt in de vijf strategische doelen in Beter Samen, NSGK 2016-2019. Conclusie was onder meer dat de externe omgeving zeer dynamisch is. Onze aangescherpte visie en missie sluiten hier heel goed op aan, denk bijvoorbeeld aan de decentralisaties. Zowel intern als extern richten we de focus nog meer dan voorheen op samenwerken.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.