Menu overslaan

Voor kinderen en jongeren met een handicap en hun directe omgeving was 2015 het jaar van de grote veranderingen. Vanaf 1 januari waren de transities en decentralisaties in de zorg een feit. Met name voor PGB-houders en zorgverleners. Een dergelijke grote stelselwijziging zorgde voor veel onrust en onduidelijkheid bij zowel zorgvragers als zorgverleners. Dit jaar werd in het bijzonder gekenschetst door de grote problemen rond te verstrekking van het PGB, waardoor declaraties en andere vergoedingen niet of veel te laat werden uitgekeerd.

Inkomsten

In 2015 waren de inkomsten van NSGK bijna over de gehele linie lager dan in 2014. Met name de inkomsten uit nalatenschappen en baten uit beleggingen bleven fors achter! Voor het eerst in haar 12-jarige bestaan daalde de opbrengst van onze landelijke collecte en ook de inkomsten uit particuliere donateurs bleef achter op de begroting. Om onze kwetsbaarheid zoveel mogelijk te verkleinen, gaan we in 2016 nog meer inzetten op diversificatie van onze inkomsten.

Doelen dicht bij huis

De aantrekkende economie heeft een positief effect op het donateursvertrouwen en daarmee op de geefbereidheid. We zien vooral een toename van donaties aan doelen dicht bij huis. Dit heeft wellicht te maken met internationale ontwikkelingen die zorgen voor een groter gevoel van onveiligheid. De voorkeur voor doelen dicht bij huis wordt mogelijk ook veroorzaakt door bezuinigingen in het sociale domein, de zorg en de culturele sector. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.